အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Sunday, 23 October 2011

လူႏွင့္တိရိစာၦန္မ်ိဳးစပ္ထားသည့္သေႏၵေပါင္း(150)ေက်ာ္ကိုလွ်ိဳ၀ွက္စြာေမြးၿမူခဲ ့


   ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရိွဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္သံုးႏွစ္အတြင္းလူႏွင့္တိရိစာၦန္မ်ိဳးစပ္ထားေသာသေႏၶေပါင္း(150)ေက်ာ္ကိုလွ်ိဳ့၀ွက္စြာေမြးၿမူ     ခဲ ့ေၾကာင္းDMသတင္းဌာနကေဖာ္ၿပခဲ ့သည္။ယင္းမွာေရာဂါေပါင္းမ်ားစြာကိုကုသႏိုင္ရန္သုေတသနၿပုလုပ္ၿခင္းသာၿဖစ္သည္
    ဟုဆိုသည္။သိပၸံပညာရွင္မ်ားေကာ္မတီတစ္ရပ္ကလူႏွင့္တိရိစာၦန္စပ္ၾကားသတၱ၀ါမ်ားဖန္တီးလာႏိုင္သည့္အိပ္မက္ဆိုးတစ္ရပ္
    ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္းသတိေပးခဲ ့ၿပီးေနာက္တစ္ရက္အၾကာတြင္ယခုကဲ ့သို ့သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာၿခင္းၿဖစ္သည္။
      ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္2008လူသားမ်ိဳးပြားမႈဆိုင္ရာသေႏၶေဗဒအက္ဥပေဒကိုစတင္မိတ္ဆက္ခဲ ့ၿပီးေနာက္သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္
      လူႏွင္ ့တိရိစာၦန္တို ့ဧ။္မ်ိဳးဗီဇမ်ားပါ၀င္ေသာသေႏၶမ်ားကိုေမြးၿမူခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
       အဆိုပါဥပေဒကတိရိစာၦန္ဧ။္မ်ိဳးဥႏွင့္လူဧ။္သုတ္ပိုးေပါင္းစပ္ၿခင္းအပါအ၀င္လူႏွင့္တိရိစာၦန္မ်ိဳးစပ္ၿခင္းအခ်ိဳ ့ကိုတရား၀င္ခြင့္ၿပု
       ခဲ ့သည္။အဆိုပါဥပေဒအရၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရိွဓါတ္ခြဲခန္းသံုးခုၿဖစ္ေသာလန္ဒန္ကင္းေကာ္လိပ္ဓါတ္ခြဲခန္း၊နယူးကာဆယ္တကၠသိုလ္
       ဓါတ္ခြဲခန္း၊၀ါ၀စ္တကၠသိုလ္ဓါတ္ခြဲခန္းသံုးခုတို ့သည္ယင္းကဲ ့သို ့သုေတသနၿပုခြင့္လိုင္စင္ရရိွခဲ ့သည္။

noreply@mee-pya-tite.com via googlegro

0 comments:

Post a Comment