အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Tuesday, 26 April 2011

တရားေတာ္မ်ား

တရားေတာ္မ်ား

ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ အ႐ွင္၀ိမလ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ သစၥာတရားေတာ္မ်ားကို စုစည္းတင္ဆက္ထားပါသည္။
- တရားေတာ္မ်ားကို ဓမၼမိတ္ေဆြတစ္စုမွ အသံၾကည္လင္ ျပတ္သားေစရန္ MP3 Audio Digital Filtering နည္းပညာျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားပါသည္။
- ဆရာေတာ္ၾကီး၏ အသံေတာ္မ်ား File Size ေသးၿပီး အထူးၾကည္လင္ေသာေၾကာင့္ ဓမၼပရိတ္သတ္မ်ား အထူးၾကည္ညိဳ သဒၵါပြားႏုိင္ၾကပါသည္။
၁။ သုဘဒ္ရဟန္း ဥပမာျပ၊ သခၤါရတရားေတာ္ ေခ်ာင္(၁၆)ေခ်ာင္ ခိုတတ္ပံု (၁၆-၃-၁၉၆၀)
၂။ သတိႏွင့္ဆား ဥပမာျပ (၂၅-၁-၁၉၅၅)
၃။ ၀ိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၷာေမးေျဖ (၂၉-၁-၁၉၅၅)
၄။ တရားအားထုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လိပ္ကဲ့သို႔ က်င့္ရမည္ (၈-၁၀-၁၉၅၆)
၅။ ေဇာတိက ဥပမာျပ (၁၁-၁၀-၁၉၅၆)
၆။ ၀ိပႆနာရွဳေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ မွတ္တိုင္တရား (၁၂-၁၁-၁၉၅၆)
၇။ ယမကရဟန္း ဥပမာျပ (၁၆-၁၂-၁၉၅၇)
၈။ ေဇာ(၇)ၾကိမ္ တရားေတာ္ (၁၀-၇-၁၉၅၈)
၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အႏုေလာမ၊ ပဋိေလာမနည္းျဖင့္ ဒုကၡသစၥာဆိုက္ပံုတရားေတာ္ (၁၀-၈-၁၉၅၈)
၁၀။ အ၀ိဇၨာလက္ေအာက္ခံ သခၤါရသံုးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၁၂-၈-၁၉၅၈)
၁၁။ ခႏၶာကိုယ္ေစခိုင္း၍ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတာ္ (၁၃-၈-၁၉၅၈)
၁၂။ အဓိပတိသံုးပါးထား၍ အားထုတ္ရန္ႏွင့္ ေ၀ဒနာႏွင့္တဏွာၾကား နိဗၺာန္ရွာပံု (၁၃-၈-၁၉၅၈)
၁၃။ ကံ ေစတနာ ကမၼ၀ါဒီ သႆတဒိ႒ိပယ္ပံု (၂၅-၁၁-၁၉၅၉)
၁၄။ ဂီလာနရဟန္းအား ေ၀ဒနာျပ၍ ေဟာၾကားပံု တရားေတာ္ (၂၈-၁၁-၁၉၅၉)
၁၅။ အ၀ိဇၨာ တဏွာ ႏွစ္ဘက္တန္းေနပံုတရား (၂၉-၁၁-၁၉၅၉)
၁၆။ တဏွာအပ္ခ်ဳပ္သမား ဥပမာျပ(၁) (၃၀-၁၁-၁၉၅၉)
၁၇။ တဏွာအပ္ခ်ဳပ္သမား ဥပမာျပ(၂) (၁-၁၂-၁၉၅၉)
၁၈။ ရွင္နႏၵက ဘိကၡဳနီမငါးရာအား မီးအလင္းျဖင့္ ဥပမာျပပံု (၂-၁၂-၁၉၅၉)
၁၉။ ရွင္နႏၵက ဘိကၡဳနီမငါးရာအား သစ္ပင္ျဖင့္ ဥပမာျပပံု (၃-၁၂-၁၉၅၉)
၂၀။ အာသေ၀ါတရား ေလးပါးတရားေတာ္ (၄-၁၂-၁၉၅၉)
၂၁။ ၀ဲၾသဃ တရားေတာ္ (၅-၁၂-၁၉၅၉)
၂၂။ ကံေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္ (၆-၁၂-၁၉၅၉)
၂၃။ ဒုကၡေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္ (၇-၁၂-၁၉၅၉)
၂၄။ ကာမေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္ (၈-၁၂-၁၉၅၉)
၂၅။ ေ၀ဒနာေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္ (၉-၁၂-၁၉၅၉)
၂၆။ ဉာဏသံုးဆင့္တက္ပံုႏွင့္ အလုပ္စဥ္ျပတရား (၉-၁၂-၁၉၅၉)
၂၇။ ဥတၱရလုလင္ ဥပမာျပ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း (၁၀-၁၂-၁၉၅၉)
၂၈။ လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာခြဲျခားပံု တရားေတာ္ (၂၈-၁၂-၁၉၅၉)
၂၉။ ေသာတာပန္တည္နည္း တရားေတာ္ (၃၁-၁၂-၁၉၅၉)
၃၀။ ေ၀ဒနာသံုးပါး(၁) စရိုက္ေရြးခ်ယ္ပံု (၇-၁-၁၉၆၀)
၃၁။ ေ၀ဒနာသံုးပါး(၂) ကိုယ့္အေသကိုယ္ၾကည့္ရန္ (၈-၁-၁၉၆၀)
၃၂။ သခၤါရတရား အနိစၥေပၚေအာင္ ၾကည့္ရန္ (၉-၁-၁၉၆၀)
၃၃။ မဂ္ဉာဏ္လုိခ်င္လွ်င္ ၀ိပႆနာအားထုတ္ပါ (၁၀-၁-၁၉၆၀)
၃၄။ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္၏ ျမင္ပံုတရားေတာ္ (၁၅-၁-၁၉၆၀)
၃၅။ ဒိ႒ိျပဳတ္မွ နိဗၺာန္ျမင္မည္ (၁၆-၁-၁၉၆၀)
၃၆။ ဒိ႒ိသတ္လွ်င္ ေသာတာပန္တည္သည္ (၁၉-၁-၁၉၆၀)
၃၇။ ကံသည္ အနတၱသေဘာျဖစ္ပံု (၂၀-၁-၁၉၆၀)
၃၈။ လူမုိက္ႏွင့္ လူမိုက္ထက္ပိုမိုက္ေသာသူ တရား (၂၁-၁-၁၉၆၀)
၃၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးတရားနာေနၾကပံု (၂၂-၁-၁၉၆၀)
၄၀။ မဂၢျဗဟၼစရိယအက်င့္ လူမိုက္လမ္းျဖတ္ရန္ (၂၃-၁-၁၉၆၀)
၄၁။ လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာခြဲျခားပံု (၂၄-၁-၁၉၆၀)
၄၂။ အရွင္ေခမက ဥပမာျပ၊ ငါဟူေသာ သကၠာယဒိ႒ိျဖဳတ္ရန္ (၂၅-၁-၁၉၆၀)
၄၃။ အရွင္ေခမက ဥပမာျပ(၂)၊ အနိစၥႏွင့္ အနိစၥလကၡဏာ (၂၆-၁-၁၉၆၀)
၄၄။ အိပ္ျခင္းမွ ႏိုးၿပီး မဂၢင္ေဖာင္ကို ျပင္ဆင္ၾကရန္ (၂၇-၁-၁၉၆၀)
၄၅။ ၀ိပႆနာလမ္းႏွင့္ နိဗၺာန္သို႔သြားႏိုင္ပံု (၂၈-၁-၁၉၆၀)
၄၆။ သုသိမပရိဗိုဇ္ တရားခိုးခန္း(၁) (၂၉-၁-၁၉၆၀)
၄၇။ သုသိမပရိဗိုဇ္ တရားခိုးခန္း(၁) (၃၀-၁-၁၉၆၀)
၄၈။ သုသိမပရိဗိုဇ္ ရဟႏၱာျဖစ္ပံု (၃၁-၁-၁၉၆၀)
၄၉။ အနိစၥရွဳ၊ အနိစၥမွတ္၊ အနိစၥသိက်င့္စဥ္ (၁-၂-၁၉၆၀)
၅၀။ ခဏေကာင္းကို မလြန္မိပါေစနဲ႔တရား (၂-၂-၁၉၆၀)
၅၁။ အဂၢိ၀စၦပုဏၰားအား နိဗၺာန္အေၾကာင္း ရွင္းျပပံုတရား (၃-၂-၁၉၆၀)
၅၂။ အဂၢိ၀စၦပုဏၰားအား မီးႏွင့္ဥပမာျပပံု (၅-၂-၁၉၆၀)
၅၃။ သစၥာႏွစ္ပါးတရားေတာ္ (၆-၂-၁၉၆၀)
၅၄။ အားကိုးထိုက္ေသာ မဂၢင္ေဖာင္ကိုဖြဲ႔ထားရန္ တရား (၇-၂-၁၉၆၀)
၅၅။ ရွင္သာရိပုတၱရာက အနာထပိဏ္သူေ႒းအား ျဖစ္ပ်က္ရွဳနည္းသင္ေပးပံု (၈-၂-၁၉၆၀)
၅၆။ ဒိ႒ိျဖဳတ္ၿပီးမွ ၀ိပႆနာရွဳပါ တရားေတာ္ (၁၃-၂-၁၉၆၀)
၅၇။ ျဖစ္ပ်က္ႏွင့္မဂ္မွာ ကိေလသာ ၾကားမခိုပါေစနဲ႔တရား (၁၅-၂-၁၉၆၀)
၅၈။ ရွင္ဆႏၵဥပမာျပ၊ ေ၀ဒနာႏွင့္ အသက္ရွင္ေနပံု (၁၆-၂-၁၉၆၀)
၅၉။ ရွင္ဆႏၵရဟန္းအား ဒိ႒ိခြါခန္း (၁၇-၂-၁၉၆၀)
၆၀။ ရွင္ဆႏၵရဟန္းအား ဒိ႒ိခြါခန္း (၁၈-၂-၁၉၆၀)
၆၁။ ရွင္ဆႏၵ ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၦာကြာၿပီး ရဟႏၱာျဖစ္ပံုတရားေတာ္ (၁၉-၂-၁၉၆၀)
၆၂။ လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာတရားေတာ္ (၂၄-၂-၁၉၆၀)
၆၃။ တလပ႑ိတသုတ္ တရားေတာ္ (၂၅-၂-၁၉၆၀)
၆၄။ သူေတာင္းစားေျခာက္ေယာက္ ဥပမာျပတရားေတာ္ (၂၄-၂-၁၉၆၀)
၆၅။ ဒိ႒ိကိေလသာ သတ္ရန္တရားေတာ္ (၂၇-၂-၁၉၆၀)
၆၆။ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၂၈-၂-၁၉၆၀)
၆၇။ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ိဳးတရား(၂) (၂၉-၂-၁၉၆၀)
၆၈။ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ိဳးတရား(၃) (၁-၃-၁၉၆၀)
၆၉။ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ိဳးတရား(၄) (၂-၃-၁၉၆၀)
၇၀။ ဖဂၢဳဏရဟန္းဥပမာျပ ခႏၶာၾကီးက ေသရြာသို႔သြားေနပံု (၄-၃-၁၉၆၀)
၇၁။ ခင္ရာမင္ရာမွ တဏွာလာပံုတရားေတာ္ (၆-၃-၁၉၆၀)
၇၂။ အဆိပ္ေရာသည့္ေရ မေသာက္မိေစရန္တရားေတာ္ (၇-၃-၁၉၆၀)
၇၃။ နိဗၺာန္သြား လမ္းျပေျမပံု တရားေတာ္ (၈-၃-၁၉၆၀)
၇၄။ စိတ္(၁၁)မ်ိဳး ရွဳပြားနည္းတရားေတာ္(ရွင္အႏုရာဓ) (၉-၃-၁၉၆၀)
၇၅။ ဒိ႒ိႏွင့္၀ိစိကိစၦာကို အသိႏွင့္ပထမပယ္နည္း(ရွင္အႏုရာဓ-၂) (၁၀-၃-၁၉၆၀)
၇၆။ ႏွစ္ေၾကာင္းေသာတရားျဖင့္ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ႏိုင္ပံု (၁၄-၃-၁၉၆၀)
၇၇။ ခ်ည္တိုင္ႏွင့္ၾကိဳး၊ ေခြးႏွင့္လည္ပတ္ (၁၅-၃-၁၉၆၀)
၇၈။ အာသေ၀ါတရား ေလးပါးျဖဳတ္ေသာဉာဏ္(၁) (၁၆-၃-၁၉၆၀)
၇၉။ ၀ိပႆနာရွဳေနရမည့္ ဘာေ၀တဗၺအလုပ္ေပးတရား (၁၇-၃-၁၉၆၀)
၈၀။ အနတၱလကၡဏဉာဏ္ (၁၉-၃-၁၉၆၀)
၈၁။ ခႏၶာငါးပါးကို ေမ်ာက္ျဖင့္ဥပမာျပ (၂၀-၃-၁၉၆၀)
၈၂။ ကုသိုလ္ေခြး အကုသိုလ္ေခြးတရားေတာ္ (၂၂-၃-၁၉၆၀)
၈၃။ လူ႔သံေယာဇဥ္စြန္႔မွ နိဗၺာန္ရႏိုင္ပံု တရားေတာ္ (၂၂-၃-၁၉၆၀)
၈၄။ ျပံဳးေသမဲ့ေသ (၂၃-၃-၁၉၆၀)
၈၅။ ကံေလးမ်ိဳးအေၾကာင္း ရွင္းျပပံု (၂၄-၃-၁၉၆၀)
၈၆။ ဘုရားေျပာေသာ စကားႏွစ္ခြန္းတရားေတာ္ (၂၅-၃-၁၉၆၀)
၈၇။ စိတၱႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ (၂၆-၃-၁၉၆၀)
၈၈။ ၾသဃေလးပါးနစ္ျမဳပ္ေနပံုႏွင့္ ယင္းမွထြက္ပံု (၂၇-၃-၁၉၆၀)
၈၉။ အေခၚရွိႏွင့္တကယ္ရွိ အရွိႏွစ္ပါးခြဲျခားရန္ (၂၈-၃-၁၉၆၀)
၉၀။ ေ၀ဒနာႏွင့္တဏွာၾကား သဗၺညဳတဉာဏ္ရ၍ ဘုရားျဖစ္လာပံု (၃၁-၃-၁၉၆၀)
၉၁။ သစၥာေလးပါးႏွင့္ ကထိန္ေရစက္ခ်တရားေတာ္ (၁၀-၁၁-၁၉၆၀)
၉၂။ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး တရားေတာ္ (၁၃-၁၁-၁၉၆၀)
၉၃။ ဒိ႒ိ၀ိစိကိစၦာ ပယ္ပံုတရားေတာ္ (၁၄-၁၁-၁၉၆၀)
၉၄။ သကၠပဉာသုတ္(၄) ၀ိတက္ရွဳနိသွ်ည္း (၁၅-၁၁-၁၉၆၀)
၉၅။ ဒုလႅဘတရားငါးပါး (၁၆-၁၁-၁၉၆၀)
၉၆။ တိတၳိေတြအေမး အနာထပိဏ္သူေ႒းအေျဖ (၁၈-၁၁-၁၉၆၀)
၉၇။ ဖဂၢဳဏရဟန္း ဥပမာျပ ေသတတ္ေအာင္ ေသနည္း (၁၉-၁၁-၁၉၆၀)
၉၈။ ရွာမွီးျခင္းမလြဲၾကရန္ (၂၀-၁၁-၁၉၆၀)
၉၉။ ရွင္ယမကဥပမာျပ(၁) ဒုကၡေပ်ာက္ေဆးမဂ္ေရေအး (၂၁-၁၁-၁၉၆၀)
၁၀၀။ အနာထပိ႑ေကာ၀ါဒသုတ္ (၂၁-၁၁-၁၉၆၀)တရားေတာ္မ်ားနာယူနိဳင္ပါျပီ..
ခႏၶာငါးပါး သူသတ္ေယာက်ၤား တရားေတာ္ ၁၇.၀၉.၂၀၀၄
မိဂဒါဝုန္
အႏုရာဓ ဥပမာျပ ဒိဌိျဖဳတ္ တရားေတာ္ ၁၈.၀၉.၂၀၀၄ မိဂဒါဝုန္
မဟာတဏွာ သခါၤရသုတ္ တရားေတာ္ ၁၉.၀၉.၂၀၀၄ မိဂဒါဝုန္
ေသနည္းသင္ တရားေတာ္ ၂၀.၀၉.၂၀၀၄ မိဂဒါဝုန္
ယမတရဟန္း ဥပမာျပ တရားေတာ္ ၂၁.၀၉.၂၀၀၉ မိဂဒါဝုန္
သစၥာအနက္ (၁၆) ခ်က္ တရားေတာ္ (၁) ၈.၀၅.၂၀၀၄ မႏၲေလး
သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၃) ၁၀.၀၅.၂၀၀၄ မႏၲေလး
၁၀ သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၅) ၁၂.၀၅.၂၀၀၄ မႏၲေလး
၁၁ သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၆) ၁၃.၀၅.၂၀၀၄ မႏၲေလး
၁၂ သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၇) ၁၄.၀၅.၂၀၀၄ မႏၲေလး
၁၃ သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၈) ၁၅.၀၅.၂၀၀၄ မႏၲေလး
၁၄ သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၉) ၁၆.၀၅.၂၀၀၄ မႏၲေလး
၁၅ သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၁၀) ၁၇.၀၅.၂၀၀၄ မႏၲေလး
၁၆ သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၁၁) ၁၈.၀၅.၂၀၀၄ မႏၲေလး
၁၇ သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၁၂) ၁၉.၀၅.၂၀၀၄ မႏၲေလး
၁၈ သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၁၃) ၂၀.၀၅.၂၀၀၄ မႏၲေလး
၁၉ သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၁၄) ၂၁.၀၅.၂၀၀၄ မႏၲေလး
၂၀ သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၁၅) ၂၂.၀၅.၂၀၀၄ မႏၲေလး
၂၁ သစၥာအနက္ (၁၆)ခ်က္ တရားေတာ္ (၁၆) ၂၃.၀၅.၂၀၀၄ မႏၲေလး
၂၂ မဟာသဠပုတၱသုတ္ တရားေတာ္ ၁၆.၁၂.၂၀၀၅ မႏၲေလး
၂၃ ကူဋဘာဂိရသုတ္ တရားေတာ္ ၁၇.၁၂.၂၀၀၅ မႏၲေလး
၂၄ ကုဣသုတ တရားေတာ္ ၁၈.၁၂.၂၀၀၅ မႏၲေလး
၂၅ သီလာႏိုသံသသုတ္ တရားေတာ္ ၁၉.၁၂.၂၀၀၅ မႏၲေလး
၂၆ ကစၥဇာတ္ တရားေတာ္ ၂၀.၁၂.၂၀၀၅ မႏၲေလး

အေခြ(၁) ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ဒုတိယေတာ္ကူးဆရာေတာ္ဥဳးနာ၀ိက၏ ေထ႐ုပၸတၱိသမုိင္း
၂။ ငါမပါမွ ေ၀ဒနာေအာင္ပြဲရ
၃။ သစၥာေလးပါးတရား
၄။ ေယာဂီအလုပ္ေပးတရား
၅။ ေနႏွင့္လပမာ သာသနာ
၆။ ဣရိယာပုဒ္ရွည္ရွည္ႏွင့္ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းပုံ
၇။ ေတာ္ကူးဘုန္းဘုရားႀကီးဥဳးနႏၵိယ၏ျဖစ္စဥ္မ်ား (၁)
၈။ ေတာ္ကူးဘုန္းဘုရားႀကီးဥဳးနႏၵိယ၏ျဖစ္စဥ္မ်ား (၂)
၉။ ေတာ္ကူးဘုန္းဘုရားႀကီးဥဳးနႏၵိယ၏ၾသ၀ါဒမ်ား (၁)
၁၀။ မုံရြာဆရာေတာ္၏ မယုံရင္စမ္းၾကည္႕ တရားေတာ္
၁၁။ ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၏ ေတာ္ကူးသမိုင္း
၁၂။ ေတာ္ကူးဘုန္းဘုရားမွာၾကားခဲ့တဲ့

0 comments:

Post a Comment