အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Saturday, 14 May 2011

ျပဳသူအသစ္ ျဖစ္သူ အေဟာင္း ၊ အျခားတ၇ားစာေပမ်ား


  1. ေယာက်ာ္းျမတ္ လကၡဏာ (၃၂)ပါး သမၼာသမၶဳဒၶ ၊
  2. ဘာသာေရးပ်က္သုဥ္းေတာ့မည္ဟု စစ္တမ္းကဆို ၊
  3. ဗုဒၶသာသနာ့ အလံေတာ္ ၿဖစ္ေပၚလာပုံ ၊
  4. ဗုဒၶဂယာတြင္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ သြားေရာက္ ႐ိုက္ကူးရန္ စီစဥ္ေန ၊ ေ
  5. ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ျမတ္ သမိုင္း ၊
  6. ျပဳသူအသစ္ ျဖစ္သူ အေဟာင္း ၊
  7. ဗုဒၶ၀ါဒသည္ အဆိုးျမင္၀ါဒေလာ ၊


ေယာက်ာ္းျမတ္ လကၡဏာ (၃၂)ပါး သမၼာသမၶဳဒၶ


ေလာက၌ သမၼာသမၶဳဒၶ ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္သူ၏ ကိုယ္ေတာ္၌ ေယာက်ာ္းျမတ္ လကၡဏာ (၃၂)ပါး အထင္အရွား ပါရွိရျမဲ ျဖစ္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါကၡရသာတိ ပုဏၰားၾကီးက ထိုေယာက်ာ္းျမတ္လကၡဏာအားျဖင့္ ဘုရားဟုတ္၊ မဟုတ္ စစ္တမ္းထုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုလကၡဏာေတာ္ၾကီး (၃၂)ပါး ျဖစ္ေပၚလာရပံုတို႔ကို ဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မႈသည့္အတိုင္း တစ္ပါးစီေသးစိတ္ ရွင္းျပေပထားပါသည္။

(၁) ေျခဖ၀ါးလကၡဏာေတာ္
ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခဖ၀ါးေတာ္သည္ ေျမ၌နင္းေသာအခါ ေရႊေျခနင္းပမာ ညီညာစြာ ထိေသာ ဖ၀ါးအျပင္ရွိ၏ ။ ထိုလကၡဏာေတာ္သည္ ျမတ္စြာ ဘုရားႏွင့္ စၾကာမင္းတို႔၏ သီးျခားလကၡဏာ တစ္ပါးျဖစ္သည္။
http://4.bp.blogspot.com/-RVI5nXJK-8U/SslkvpK-7rI/AAAAAAAAAzY/nxyLodUpyY/s-1600-h/1111.jpg

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀မ်ားစြာတို႔၌ ပါရမီေကာင္းမႈ မွန္သမွ်မတြန္႔မ ဆုတ္ျမဲျမံစြာအား ထုတ္ေတာ္ မႈခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ဤလကၡဏာ ေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။


1. The large spear
2. The royal mansion
3. The wax flower
4. The regular line across the neck
5. The ornament head band
6. The laid table
7. The royal cot
8. The javelin
9. The multi-tired roof
10. The archway
11. The white parasol
12. The royal scimitar
13. The fan made of toddy palm
14. The fan made of peacocks feathers
15. The whisk made of the tail of the paradise bird
16. The thing which is used by the monk named Thin Kyitt
17. The ruby
18. The alms bowl
19. The garland of jasmines
20. The blue lotus
21. The red lotus
22. Paduma lotus
23. The white water lily
24. The white lotus
25. The pot full of water
26. The cup full of water
27. The ocean
28. The mountain of universe
29. Mount Himalayan
30. Mount meru
31. The sun
32. The moon
33. The planets
34. The south island
35. The east island
36. The north island
37. The west island
38. Two thousand lesser islands
39. The universal monarch
40. The white conch shield
41. The pair of Golden fish
42. The wheel
43 – 49. The seven Rivers
50 – 56. The seven mountain ranges
57 – 63. The seven great lakes
64. The Garuda king
65. The crocodile king
66. Streamers
67. The golden palanquin
68. Mount Kalasa
69. The lion king
70. The tiger king
71. The novel steed born among clouds
72. The novel white elephant
73. The dragon king
74.. The Golden king
75. The Nobel bull
76. The Erawon celestial elephant
77. The golden sickle
78. The royal barge with the four door ways
79. The cow and her offspring
80. The Kinnara mythical male bird
81. The Kinary mythical female bird
82. The Karawaik bird
83. The peacock
84. The crane
85. The ruby goose
86. The pheasant partridge
87 – 92. The Six abode of celestial beings
93 – 108. The sixteen Brahma realms
(၂) စက္၀န္းလကၡဏာေတာ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခဖ၀ါးေတာ္၌ အကန္႔တစ္ေထာင္၊ အကြပ္၊ ပံုေတာင္းတို႔နွင့္တကြ အျခင္းအရာ အလံုးစံု ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တစ္ရာ့ရွစ္ကြက္ စက္လကၡဏ ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ ေပၚ လ်က္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဒါန ျပဳလုပ္ေသာအခါတိုင္း အျခံအရံ ပစၥည္းမ်ားကိုပါ ျပည့္စံုစြာ ျပဳ လုပ္လႉဒါန္းခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ဤလကၡေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၃) ဖေနာင့္လကၡေတာ္
ျမတ္စြာဘုရား၌ ရွည္လ်ားေသာ ဖေနာင့္ေတာ္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀မ်ားစြာ ကာလပတ္လံုး သူ႔အသက္သတ္ျခင္းမွ ေ၀းစြာေရွာင္ၾကဥ္ ေစာင့္ထိန္းခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္(၁)ရွည္ လ်ားေသာ ဖေနာင့္ ေတာ္၊ (၂) ရွည္သြယ္ေသာလက္ေခ်ာင္း၊ေျခေခ်ာင္းေတာ္၊ (၃) ျဗဟၼာမင္း၏ ကိုယ္ကဲ့သို႔ ေျဖာင့္မတ္ေသာ ကိုယ္ ေတာ္ဟူေသာ ေယာက်္ားျမတ္လကၡဏာ တို႕ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၄)လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္းလကၡဏာေတာ္ ျမတ္စြာဘုရား၌ ရွည္သြယ္ေသာလက္ေခ်ာင္းေတာ္၊ ေျခေခ်ာင္း ေတာ္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ သူတပါး အသက္သတ္မႈမွ အထူး ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈ ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၅) လက္ဖ၀ါး၊ ေျခဖ၀ါးလကၡေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၌ ႏူးညံ့ႏုနယ္ေခ်ာေမြ႔ေသာ လက္ဖ၀ါးေတာ္၊ ေျခဖ၀ါး ေတာ္အျပင္ရွိ၏ ။ဘုရားအေလာင္း ေတာ္သည္ ေရွးေရွးဘ၀ မ်ားစြာတို႔၌ လူအမ်ားတို႔အား သဂၤဟတရားေလးပါးျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စား အားေပး ကူညီမႈ ျပဳခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈေတာ္ေၾကာင့္ (၁) ႏူးညံ့ ႏုနယ္ေခ်ာေမြ႔ေသာ လက္ဖ၀ါးေတာ္၊ ေျခဖ၀ါးေတာ္၊ (၂) ေရႊဇာကြန္ရက္ ခက္သည့္ပမာ ညီညာေသာ လက္ေခ်ာင္း၊ ေျခေခ်ာင္းေတာ္ဟူေသာ ေယာက်္ား ျမတ္လကၡဏာ တို႔ကိုရရွိေတာ္မူသည္။

(၆) လက္ေျခလကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ေတာ္ ေျခေတာ္၌ ေလသာနန္းတံခါးတြင္ စိုက္စီ ၍ထားေသာ ေရႊပြတ္လံုးတိုင္ ကဲ့သို႔ အၾကားအထင္ ညီညာေသာ လက္ေခ်ာင္း ေတာ္၊ ေျခေခ်ာင္းေတာ္ ရွိေတာ္မႈသည္။ ဘုရား အေလာင္း ေတာ္ သည္ လူအမ်ားတို႕အား သဂၤဟတရားေလးပါး ျဖင့္ခ်ီးျမႇင ့္ေျမႇာက္စား အားေပးကူညီခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈ ေၾကာင့္ ပင္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၇) ေျခဖမ်က္လကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၌ အနည္းငယ္ျမင့္ေမာက္ေသာ ေျခဖမ်က္ေတာ္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀မ်ားစြာ တို႕၌ သတၱ၀ါတို႔အား ၾကီးပြားျမင့္ ေမာက္ အထက္တန္း ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ တရားစကားမ်ားကိုသာ ကာလ ရွည္ၾကာစြာ ေျပာဆိုျဖည့္က်င့္ခဲ့ရေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ (၁) ျမဳမႈန္မ်ား မျငိမ တြယ္စဥ္းငယ္ျမင့္ေသာ ေျခဖမ်က္ေတာ္၊ (၂) မ်က္နွာေတာ္ကို ေမာ္၍ဖူးသည့္ ပမာ အထက္သို႔သာ အဖ်ားေကာ့ေသာ ေမြးညင္းေတာ္ ဟူေသာ ေယာက်္ား ျမတ္လကၡဏာ တို႔ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၈) သလံုးျမင္းေခါင္းလကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၌ ဧဏီမည္ေသာ သားေကာင္၏ သလံုးျမင္းေခါင္းကဲ့သို႔ အထက္ပိုင္းသို႔ အစဥ္အတိုင္း ျမင့္တက္ လံုး၀န္း ေျပျပစ္ေသာ သလံုးျမင္းေခါင္း ေတာ္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မိမိထံေမွာက္ နည္းခံ ေရာက္ လာၾက ေသာတပည့္တို႔အား ၀ိဇၨာပညာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သိပၸံပညာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အက်င့္စရဏ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သင္ၾကား ေပးရာ၌ ဆရာစားမခ်န္ အျပည့္အစံု သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာ ေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၉) အရပ္ေတာ္ႏွင့္ အခ်ိဳးက်သြယ္လ်ေသာ လက္ေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ကိုယ္ေတာ္ကို မကိုင္းညြတ္ဘဲ မတ္မတ္ရပ္လ်က္ပင္ ႏွစ္ဘက္ေသာ လက္ဖ၀ါးျပင္တို႔ျဖင့္ ပုဆစ္ဒူး၀န္းနွစ္ဘက္ကို သံုးသပ္ဆုပ္နယ္ ႏိုင္ေအာင္ အရပ္ေတာ္ႏွင့္ အခ်ိဳးတက် သြယ္လ်ေသာ လက္ေတာ္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မိမိ၏ အေျခြအရံမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္ စားေတာ္မူေသာအခါ သူ႕အရည္အခ်င္းႏွင့္ သူကိုက္ညီေအာင္ အရည္အခ်င္း လိုက္ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားေတာ္ မူခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၀) ေယာက်္ားနိမိတ္လကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၌ အအိမ္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားေသာ ေယာက်ာ္းနိမိတ္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္သေဘာထား ကြဲျပားေနေသာ သူတို႔ကို ညီညြတ္ေအာင္ အခ်င္းခ်င္း၏ အျပစ္ကိုဖံုးအုပ္လ်က္ ေစ့စပ္ ေပးေတာ္မူခဲ့ျခင္း၊ ညီညြတ္ေနသူတို႔ကို ျမင္လွ်င္လည္း အလြန္၀မ္းေျမာက္ ေတာ္မူလ်က္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ တည္ျမဲေအာင္ အစဥ္ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဤ လကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူခဲ့သည္။

(၁၁) အသားေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ေရႊအဆင္းကဲ့သို႔ ၀ါ၀င္းေသာ အသားအေရေတာ္ရွိ၏။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ အမ်က္ေဒါသ နည္းပါးေတာ္မူခဲ့၏ ။ ထြက္ေသာ အမ်က္ကိုလည္း လ်င္ျမန္စြာ ပယ္ေဖ်ာက္ထိန္းသိမ္း ျငိမ္း ေအးေစေတာ္မူခဲ့၏ ၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စိတ္ပူပန္ျခင္း (ဥပါယာသတရား) နည္းပါးေတာ္မူခဲ့၏ ၊ ႏူးညံ့ ေခ်ာေမြ႔ ေသာ အခင္းအရံု အ၀တ္အထည္ တို႔ကိုလည္း ေပးလႉေတာ္မူခဲ့၏ ။ ဤ စိတ္ထား ဤေကာင္းမူ ကုသိုလ္ မ်ားေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၂) အေရေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ျမဳအညစ္အေၾကးတို႔ မလိမ္းမတင္ ႏိုင္ေအာင္ပင္ေခ်ာ ေမြ႔ႏူးညံ့ေသာ အေရေတာ္ရွိ၏ ။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ပညာရွိ ရဟန္းပုဏၰားတို႔ထံ ကပ္ေရာက္၍ မိမိစိတ္အစဥ္တြင္ အကုသိုလ္ အညစ္အေၾကး မလိမ္းမတင္ႏိုင္ေအာင္ အစဥ္သျဖင့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းေလ့ရွိေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၃) ေမြးညင္းတြင္း လကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္၌ ေမြးညင္းတြင္း တစ္တြင္းတစ္တြင္းတြင္ ေမြးညင္းေတာ္ တစ္ပင္ တစ္ပင္စီသာ ေပါက္ေလ့ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မုသားမပါ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာ သစၥာ စကားကိုသာ ကာလ ၾကာရွည္စြာ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာမူခဲ့သည့္ အျပင္၊ မ်က္ေမွာင္ ေတာ္ႏွစ္ဘက္ အလယ္ခ်က္၌ ျဖဳစင္ ၀င္းလက္ေသာ ဥဏၰလံု ေမြးရွင္ေတာ္ ေပါက္လ်က္ရွိျခင္း ဟူေသာ ေယာ က်္ားျမတ္လကၡဏာေတာ္ တို႔ကိုပါ ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၄) ေမြးညင္းေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ေမာ္၍ ဖူးသည့္ပမာအထက္သို႔သာ အဖ်ားေကာ့ေသာ ေမြးညင္းေတာ္ရွိ၏ ။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀မ်ားစြာ၌ သတၱ၀ါတို႔အား ၾကီးပြားျမင့္ ေမာက္ အထက္သို႔ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ တရားစကားမ်ားကိုသာ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၅) ေျဖာင့္မတ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀မ်ားစြာ၌ သူ႔အ သက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ေသာ ေကာင္းမူေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၆) ျပည့္ျဖိဳးေသာ အသားေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေျခဖမိုးေတာ္ႏွစ္ဘက္၊ လက္ဖမိုးေတာ္ႏွစ္ဘက္ ၊ ပခံုးေတာ္ႏွစ္ဘက္ႏွင့္ လည္ကုပ္ ေတာ္ဟူေသာခုနစ္ဌာနတို႔၌ ျပည့္ျဖိဳးေသာ အသားေတာ္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀မ်ားစြာ၌ အရ သာႏွင့္ ျပည္စံုေသာ ေကာင္းမြန္ျမိန္ျမတ္ေသာ ေဘာဇဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အျပည့္အစံု လႉခဲ့ဖူးေသာ ကုသိုလ္ ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၇) ေရွ႕ပိုင္းကိုယ္ေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ျခေသၤ့မင္း၏ ေရွ႕ပိုင္းကိုယ္ကဲ့သို႔ ျပည့္ျဖိဳးေသာ ကိုယ္ေတာ္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ လူအမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အလိုရွိ ေတာ္မူခဲ့၏ ။ ‘‘ဤသူတို႔အား သဒၶါ ၊ သီလ ၊ သုတ ၊ ဓမၼ ၊ စာဂ ၊ပညာ တရား မ်ား၊ ဥစၥာစပါး၊ လယ္ယာ ကၽြဲႏြား ၊ သားမယားႏွင့္ အလုပ္သမား ၊ေက်းကၽြန္ ၊ မိတ္ေဆြမြန္ ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ၾကီးပြား တိုးတက္ေအာင္ အဘယ္သို႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးရပါမည္နည္း’’ ဟုလူအမ်ား၏ ၾကီးပြား တိုးတက္ရန္ကိုသာ ၾကံစည္ စဥ္းစား အားထုတ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ - (၁) ျခေသၤ့မင္း၏ ေရွ႕ပိုင္း ကိုယ္ကဲ့သို႔ ျပည့္ျဖိဳးေသာကိုယ္ေတာ္ အျပင္ (၂) ခါးေတာ္မွစ၍ အထက္လည္ ကုပ္ေတာ္တိုင္ေအာင္ ေရစီးေၾကာင္း (ေက်ာရိုးေၾကာင္း) မထင္ ျပည့္ျဖိဳးညီညာ ေသာ ေက်ာျပင္၊ (၃) ညီညာစြာ လံုး၀န္းေသာ လည္တိုင္ ေတာ္ဟူ ေသာ ေယာက်ာ္းျမတ္ လကၡဏာေတာ္တို႕ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၈) ေက်ာက္ကုန္းေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ခါးေတာ္မွစ၍ အထက္လည္ကုပ္ ေတာ္တိုင္ေအာင္ ေရစီးေၾကာင္းမထင္ ျပည့္ျဖိဳး ညီညာေသာ ေက်ာျပင္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ လူအမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ တည္တံ့ေစရန္ ၾကံစည္ ျပဳ လုပ္ေသာ ေကာင္းမူေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္တို႕ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၁၉) လံုး၀န္းေသာ ကိုယ္ေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ အရပ္ေတာ္ႏွင့္ လက္အလံေတာ္ အခ်ိဳးက်က် အညီအမွ်ျဖစ္ရ၍ ပေညာင္ပင္ အ၀န္းကဲ့သို႔ လံုး၀န္းေသာ ကိုယ္ေတာ္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ တပည့္မ်ားအား အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ခ်ီးျမႇင့္ ေျမႇာက္စားေတာ္မူ ခဲ့ေသာကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၀) လည္တိုင္ေတာ္ လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ညီညာစြာ လံုး၀န္းေသာ လည္တိုင္ေတာ္ရွိ၏ ။ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ လူအမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ လိုလားခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၁) ရသာေဆာင္ေၾကာ လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ အလြန္ေကာင္းျမတ္ ထက္ျမက္ေသာ ရသာေဆာင္ ေၾကာမ်ားရွိ၏ ။ ျမတ္စြာဘုရား၌ အဖ်ား ခ်င္းအပ္ လည္မွာစြပ္လ်က္ တည္ရွိ ၾကေသာ အရသာေၾကာေပါင္း ခုနစ္ေထာင္တို႔သည္ နွမ္းေစ့ခန္႔မွ် ေသးငယ္ ႏူးညံ့ လွသည့္ အရသာကိုပင္ တစ္ကိုယ္လံုး ပ်ံ႕ႏွံသြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ၾက၏ ။ ဘုရား အေလာင္း ေတာ္သည္ ဘ၀ေပါင္း မ်ားစြာတို႕၌ သတၱ၀ါတို႔ကို တုတ္ ဓား လက္္နက္ျဖင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ျပဳေတာ္ မမူ ခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၂) ေမးေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ျခေသၤ့မင္း၏ ေမးကဲ့သို႔ ျပည့္ျဖိဳးေသာ ေမးေတာ္ရွိ၏ ။ လဆန္းပကၡ တစ္ဆယ့္ ႏွစ္ရက္ေျမာက္ည၌ ထြက္ေပၚေသာလႏွင့္ သဏၭာန္တူ ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀ေပါင္း မ်ားစြာ တို႔၌ ျပိန္ဖ်င္းေသးႏုပ္၍ အက်ိဳးမရွိေသာ သမၹပၸလာပစကား ေျပာၾကားမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၃) သြားေတာ္ (၄၀)လကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၌ အထက္သြားေတာ္ နွစ္ဆယ္၊ ေအာက္သြားေတာ္ႏွစ္ ဆယ္အားျဖင့္ သြားေတာ္ ေလးဆယ္ အေစ့အင ရွိေတာ္မူ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ေရွးဘ၀ ေပါင္းမ်ားစြာ တို႔၌ ကုန္းေခ်ာ စကား ေျပာ ၾကား ျခင္းမွ ေ၀းစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူခဲ့၏ ၊ စိတ္၀မ္းကြဲျပားေနၾက ေသာ သူတို႔ကိုေတြ႔လွ်င္ အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ သင့္ျမတ္ေအာင္ ေစ့စပ္ေပး ေတာ္မူခဲ့၏ ။ ညီညြတ္သူတို႔ကို ေတြ႔လွ်င္လည္း ညီညြတ္မႈ မပ်က္ျပားဘဲ ဆက္ လက္ခိုင္မာေအာင္ အားေပးေတာ္မူခဲ့၏ ၊ အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရးစကားကို သာေျပာၾကား ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ (၁) သြားေတာ္ေလးဆယ္ အေစ့အင ရွိေတာ္မူသည့္အျပင္ (၂) သြားေတာ္မက်ဲမကြာ ေစ့စပ္စြာ တည္ရွိျခင္း ဟူေသာ ေယာက်ာ္းျမတ္လကၡဏာ တို႔ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၄) ညီညာေသာ သြားေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ လႊျဖင့္ျဖတ္အပ္ေသာ ခရုသင္းခ်ပ္ အလႊာကဲ့သို႔တစ္သားတည္း ညီညာေသာ သြားေတာ္ အစဥ္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ေရွးဘ၀ ေပါင္းမ်ားစြာတို႔၌ မွားယြင္းယုတ္ မာေသာ အသက္ ေမြးမႈ မ်ိဳးကိုပယ္၍ မွန္ကန္ျဖဴစင္ေသာ အသက္ေမြးမႈျဖင့္ အ သက္ေမြးျမဴေတာ္မူခဲ့၏ ။ ခ်ိန္စဥ္းလဲစေသာ စဥ္းလဲမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ ေကာက္က်စ္လွည့္ပတ္မႈအ မ်ိဳးမ်ိုး ၊ သူတစ္ပါးကို သတ္ျဖတ္လုယက္ ျမိဳ႔႕ရြာဖ်က္လ်က္ ႏိုင္ထက္က လူျပဳမူျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ေ၀းစြာေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ (၁) လႊျဖင့္ ျဖတ္အပ္ေသာ ခရုသင္းခ်ပ္ အလႊာကဲ့သို႔ တစ္သားတည္း ညီညာျဖဴစင္ေသာသြားေတာ္ (၂) ေသာက္ရႉးၾကယ္ပမာ လြန္စြာ စင္ၾကယ္ ျဖဴ၀င္း၍ အေရာင္တလက္လက္ ထြက္ေသာ စြယ္ေတာ္ေလးဆူ ဟူေသာ ေယာက်ာ္းျမတ္လကၡဏာ တို႔ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၅) သြားမက်ဲျခင္း လကၡဏာေတာ္
ျမတ္စြာဘုရား၌ ေရႊသားပ်ဥ္ခ်ပ္မွာ ေကာင္းစြာစိုက္စီ၍ ထားအပ္ေသာ ၀ဇိရစိန္ရြဲ အစဥ္အတန္းကဲ့သို႔ မက်ဲမ ကြာ ေစ့စပ္စြာတည္ရွိေသာ သြားေတာ္ရွိ ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ကြဲျပားေန သူတို႔ ကိုညီညြတ္ေအာင္ ေစ့စပ္ေပးခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၆) စြယ္ေတာ္ေလးဆူ လကၡဏာေတာ္

ျမတ္စြာဘုရား၌ ေသာက္ရႉးၾကယ္ပမာ လြန္စြာစင္ၾကယ္ ျဖဴ၀င္း၍ အေရာင္တလက္လက္ ထြက္ေသာ စြယ္ေတာ္ ေလးဆူရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ သန္႔ရွင္း ျဖဳစင္စြာ အသက္ေမြးလာခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၇) လွ်ာေတာ္လကၡဏ

ျမတ္စြာဘုရား၌ နီျမန္းေသာ အဆင္းရွိ၍ ရွည္လ်ား ႏူးညံ့ က်ယ္ျပန္႔ ေသာ လွ်ာေတာ္ရွိ၏ ။ ဘုရား အေလာင္း ေတာ္သည္ ေရွးဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာတို႔၌ ရုန္႔ရင္းၾကမ္း တမ္းစြာ ဆဲေရး တိုင္းထြာေသာ စကားကို ေျပာၾကားျခင္မွ ေ၀းစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ ေတာ္မူကာ အျပစ္ကင္းစင္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာ ခ်ိဳသာ ယဥ္ေက်းေသာ စကားကိုသာေျပာဆို ေတာ္မူခဲ့၏ ။ ထိုကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ (၁) နီျမန္းေသာ အဆင္းရွိ၍ ရွည္လ်ား ႏူးည့ံံ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လွ်ာေတာ္ အျပင္ (၂) ျဗဟၼာမင္း၏ အသံကဲ့သို႔ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အသံေတာ္ဟူေသာ ေယာက်ာ္းျမတ္ လကၡဏာတို႔ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၈) အသံေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၏ အသံေတာ္သည္ ျဗဟၼာမင္း၏ အသံကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းျခင္း ၊ သိလြယ္ျခင္း ၊ သာယာျခင္း၊ နာခ်င္ဖြယ္ရာရွိျခင္း၊ အသံလံုလံုလဲလဲရွိ ျခင္း၊ တရားနာ ပရိသတ္၏ျပင္ဘက္သို႔ မထြက္ျခင္း၊ အသံေတာ္ မတိမ္ဘဲ နက္နဲျခင္း၊ ပဲ့တင္ထပ္ျခင္း ဟူေသာ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံု၏ ၊ ကရ၀ိတ္ငွက္မင္း၏ အသံကဲ့သို႕ လြန္စြာသာယာ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀မ်ားစြာ ယဥ္ေက်းေသာ စကားေတာ္ကိုသာ ဆိုခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ထိုလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၂၉) မ်က္လံုးေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ၫဳိသင့္ရာ အရပ္ဌာနမွာ ေအာင္မည္းၫိဳပြင့္ပမာ ၫိဳေသာမ်က္လံုးေတာ္ရွိ၏ ။ ဘုရား အေလာင္းေတာ္သည္ မ်က္လံုးျပဴး၍လညး္ ၾကည့္ေတာ္မမူခဲ့ေခ်၊ ရိုးေျဖာင့္ေသာ စိတ္ရွိလ်က္ ရိုးေျဖာင့္ တည္ျငိမ္စြာသာ ၾကည့္ေတာ္မူခဲ့၏။ ခ်စ္ၾကည္ေသာ မ်က္လံုးျဖင့္ လူအားလံုးးကို ၾကည့္ရႉေတာ္မူခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ ေတာ္ေၾကာင့္ (၁) ၫိဳေသာမ်က္လံုးေတာ္အျပင္ (၂) အလြန္ႏူးညံ့ေသာ မ်က္ေတာင္ေမြးေတာ္ ဟူေသာ ေယာက်ာ္းျမတ္ လကၡဏာတို႔ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၃၀) မ်က္ေတာင္္ေမြးေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၌ ဖြားသစ္စ ႏြားငယ္၏ မ်က္ေမြးကဲ့သို႔ အလြန္ႏူးညံ့ေသာ မ်က္ေတာင္ေမြးေတာ္တို႔ အစီအရီီ ေပါက္လ်က္ရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ လူသား အားလံုးတို႔ကို ခ်စ္ၾကည္ေသာ မ်က္လံုးျဖင့္ ၾကည့္္ ရႈခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၃၁) ဥဏၰလံုေမြးရွင္ေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာင္ (မ်က္ခုန္း) ေတာ္ႏွစ္ဘက္ အလယ္ခ်က္ တည့္တည့္၌ ျဖဴစင္၀င္းလက္ေသာ ဥဏၰလံုေမြးရွင္ေတာ္ ေပါက္လ်က္ရွိ၏ ။ ေမြးရွင္ေတာ္သည္ ေသာက္ရႉးၾကယ္ ပမာ လြန္စြာ၀င္းလက္ ေတာက္ ပသည္။ ႏူးညံ့ေသာ လဲ ၀ါဂြမ္းပမာ လြန္စြာျဖဴစင္ ႏူးညံ့သည္၊ ဆြဲ၍ဆန္႔လွ်င္ ႏွစ္ေတာင္ ခန္႔ ရွည္လ်ားသည္။ လႊတ္လိုက္ေသာအခါ သူ႕အလိုလိုသာ လက်ာ္ရစ္ ေခြ လည္၍ အထက္သို႔ အဖ်ား ေကာ့လ်က္ တည္ရွိသည္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ကာလရွည္လ်ားစြာ မုသားမႏွာ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာ သစၥာစကားကိုသာ ေျပာ ဆိုခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

(၃၂) သင္းက်စ္ေတာ္လကၡဏာ

ျမတ္စြာဘုရား၏ နဖူးေတာ္တြင္ ပကတိပင္ကိုအားျဖင့္ပင္ သင္းက်စ္ ေရႊျပား တပ္စီ၍ ထားသကဲ့သို႔ သင္းက်စ္ ေတာ္ အသားလႊာပါရွိ၏ ။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ေရွးဘ၀ေပါင္း မ်ားစြာတို႔၌ သုစရိုက္ဆယ္ပါးကို ျဖည့္က်င့္မႈ၊ ဒါနမႈ ၊ သီလေဆာင္တည္မႈ ၊ ဥပုသ္ေစာင့္သံုးမႈ ၊ အမိအဘ တို႔ကို လုပ္ေကၽြးမႈ စေသာ ေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ လူအမ်ား၏ ေရွ႕သြားဦးစီး အၾကီးအမႉး ျပဳလ်က္ စီမံေဆာင္ရြက္ ေတာ္မူခဲ့ေသာ ေကာင္းမူ ေတာ္ေၾကာင့္ ဤလကၡဏာေတာ္ကို ရရွိေတာ္မူသည္။

ဘာသာေရးပ်က္သုဥ္းေတာ့မည္ဟု စစ္တမ္းကဆို

(ဘီဘီစီ)
ခင္ေအာင္ ဘာသာျပန္သည္။
အတြဲ ၂၆ ၊ အမွတ္ ၅၁၄ (၂၂ - ၂၈ ၊ ၄ ၊ ၂၀၁၁)
ႏိုင္ငံေပါင္း ကိုးႏိုင္ငံတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘာသာေရးယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ဆိတ္သုဥ္းေတာ့မည့္ အေျခအေနမ်ားရွိေနေၾကာင္း သုေတသနျပဳသူမ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။
အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ဟု အတိအလင္းေျပာၾကားသူမ်ား အေရအတြက္ တစ္စစ တိုးတက္မ်ားလာေၾကာင္း ထင္ဟပ္ျပသခဲ့သည္။
သုေတသနအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဘာသာေရးအရ စစ္တမ္းတြင္ ေျဖၾကားသူမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးတြင္ ပါ၀င္ေနသူတစ္ဦး၏ ေနာက္ကြယ္မွ လူမႈေရးအေျခခံျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔အၾကား အျပန္ အလွန္ အက်ဳိးျပဳမႈ၏အေၾကာင္းရင္းကိုေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ထုတ္ ျခင္းျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဒါးလတ္စ္ၿမိဳ႕ရွိ The American Physical Society (အေမရိကန္ ႐ူပေဗဒအသင္း)အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ သုေတသနဆိုင္ရာ ရလဒ္အစီရင္ခံစာ အရ အဆိုပါသုေတသနျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘာသာေရးကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈအေနျဖင့္ လံုးဝကြယ္ေပ်ာက္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ၫႊန္း ျပသခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
သုေတသနအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေအာက္ပါႏိုင္ငံမ်ားမွ လူအမ်ား၏ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စစ္တမ္းမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ စိစစ္မႈျပဳခဲ့သည္။
အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဩစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဖင္လန္ ႏိုင္ငံ၊ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၊ နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံ၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။
အေရအတြက္ မ်ားျပားလွသည့္ ေခတ္သစ္ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ မရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားအျပား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိတို႔ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည့္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ ေပၚလာ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ား၏ ဦးေရသည္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အေရအတြက္အျမင့္မားဆံုးကို ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။
ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါလူတို႔၏ဦးေရမွာ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ရစ္ခ်တ္၀ီနာကေျပာၾကားသည္။

ဗုဒၶသာသနာ့ အလံေတာ္ ၿဖစ္ေပၚလာပုံ

ဗုဒၶသာသနာ့ အလံေတာ္
ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)ခု ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ မိုးေသာက္ယံ၌ သမၼသမၺဳဒၶ ဘုရားအျဖစ္ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့သည္။

ဘုရားရွင္သည္ ရတနာဃရ စတုတၳသတၱာဟ၌ စံေနေတာ္မူျပီးေနာက္ အဘိဓမၼာ(၇)က်မ္း ျဖစ္သည့္ ဓမၼသဂၤဏီ၊ ၀ိဘင္း၊ ဓာတုကထာ၊ ပုဂၢလပညတ္၊ ကထာ၀တၳဳ၊ ယမိုက္က်မ္း (၆)မ်ိဳးအထိ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္း မရွိေသးပါ။

ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ႀကီး ဆင္ျခင္သံုးသပ္မွသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္ ကြန္႔ျမဴးခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေရာင္ျခည္ေတာ္ ေျခာက္သြယ္သည္ကား---
၁။ နီလ ေရာင္ျခည္ေတာ္။
၂။ ပီတ ေရာင္ျခည္ေတာ္။
၃။ ေလာဟိတ ေရာင္ျခည္ေတာ္။
၄။ ၾသဒါတ ေရာင္ျခည္ေတာ္။
၅။ မဥၨိ႒ ေရာင္ျခည္ေတာ္။
၆။ ပဘႆရ ေရာင္ျခည္ေတာ္
စသည့္ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္ဟု ေရွးေဟာင္းက်မ္းမ်ားအရ သိရွိခဲ့ရေပသည္။

၁။ နီလ ေရာင္ျခည္ေတာ္
နီလာေက်ာက္ကဲ့သို႔ ျပာညိဳေရာင္အဆင္းရွိျပီး ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္, မုတ္ဆိတ္ေတာ္, မ်က္၀န္းေတာ္တခို, စိမ္းညိဳေသာအရပ္ဌာနတို႔မွ ကြန္႔ျမဴးထြက္ေပၚလာသည့္ ေရာင္ျခည္ေတာ္။

၂။ ပီတ ေရာင္ျခည္ေတာ္
၀ါေရႊေသာအဆင္းရွိေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သိဂႌေရႊေလွာင္, အေရေတာ္, အသားေတာ္တို႔မွ စ၍ ၀ါေရႊေသာအရပ္ဌာနတို႔မွ ထြက္ေပၚကြန္႔ျမဴးသည့္ ေရာင္ျခည္ေတာ္။

၃။ ေလာဟိတ ေရာင္ျခည္ေတာ္
အနီေရာင္အဆင္းရွိျပီး ျမတ္ဗုဒၶ၏ အာေတာ္, လွ်ာေတာ္, ႏႈတ္ခမ္းေတာ္, ေျခဖ၀ါးေတာ္, လက္ဖ၀ါးေတာ္, ေျခသည္းေတာ္, လက္သည္းေတာ္တို႔မွစ၍ နီျမန္းေသာအရပ္ဌာနတို႔မွ ထြက္ေပၚကြန္႔ျမဴးသည့္ ေရာင္ျခည္ေတာ္။

၄။ ၾသဒါတ ေရာင္ျခည္ေတာ္
အျဖဴေရာင္အဆင္းရွိျပီး ျမဗုဒၶ၏ သြားေတာ္, စြယ္ေတာ္, အရိုးေတာ္, မ်က္ျဖဴေတာ္, ဥဏၰလံုေမႊရွင္ေတာ္ တို႔မွစ၍ ျဖဴေဖြးေသာအရပ္ဌာနတို႔မွ ထြက္ေပၚကြန္႔ျမဴးသည့္ ေရာင္ျခည္ေတာ္။

၅။ မဥၨိ႒ ေရာင္ျခည္ေတာ္
ပန္းေရာင္အဆင္းရွိသည့္ နီေမာင္းေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ျဖစ္ျပီး ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဆံဖ်ားေတာ္တေလွ်ာက္မွ ေအာက္ေျခဖ၀ါးေတာ္တိုင္ေအာင္ ေရႊကိုယ္ေတာ္အစိတ္အစိတ္မွ ထြက္ေပၚကြန္႔ျမဴးသည့္ ေရာင္ျခည္ေတာ္။

၆။ ပဘႆရ ေရာင္ျခည္ေတာ္
ျပိဳးျပိဳးျပက္ျပက္ အေရာင္စံုထြက္သည့္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ျဖစ္ျပီး ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေရႊကိုယ္ေတာ္အလံုးမွ ထြက္ေပၚကြန္႔ျမဴးသည္။

ျမတ္ဗုဒၶ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ႀကီး ဆင္ျခင္သံုးသပ္သည့္အခါမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေရာင္ျခည္ေတာ္(၆)သြယ္သည္ အံ႔ၾသမကုန္၊ ရွိခိုးၾကည္ညိဳသဒၶါ ပြားမ်ား၍မကုန္ႏိုင္ေအာင္ ရွိလွေပသည္။

စာေရးသူသည္ ႀကီးက်ယ္ခန္႔ညား အံ႔ခ်ီးမကုန္ႏိုင္သည့္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ ေျခာက္သြယ္ေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ားကို အေျချပဳစံထားျပီး ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ယေန႔သံုးစြဲေနၾကသည့္ သာသနာ့အလံေတာ္၏ အေျခခံ မူလအစ ျဖစ္ေပၚပံုကို အမွတ္မထင္ ဦးၾကည္စိုး ဒုလႅဘ-ရဟန္းျပဳဘက္မွ သူ၏မိတ္ေဆြ သား-မဂၤလာေဆာင္တြင္ ရရွိလာသည့္(ဆရာခ်စ္ေဆြ ဘေထြးေလး) ေရးသားသည့္ ဗုဒၶသာသနာ့အလံေတာ္ႏွင့္ ၾသကာသကန္ေတာ့ခန္း ဓမၼဒါနစာအုပ္ကေလးကို အမွတ္မထင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရျပီး ၾကည္ညိဳသဒၶါမဆံုး ေစတနာပီတိဖံုးကာ ေစတနာေစ့ေဆာ္သည့္စိတ္ေၾကာင့္ ေရးသားအပ္ပါေတာ့သည္။

၁၈၈၅-ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)ကို ခမ္းနားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပရန္ႏွင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္ပါးတြင္ပါ
၀င္သည့္ အေရာင္တို႔ကို ျမတ္ဗုဒၶ၏ အလံေတာ္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ "ေအာ္လေကာ့" အမွဴးျပဳေသာ သီဟိုဠ္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအား အၾကံေပးခဲ့ရာ သီဟိုဠ္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အားလံုးကပင္ ႏွစ္သက္လက္ခံခဲၾကသည္။

ဗုဒၶအလံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းေရးေကာ္မတီ တရပ္ကိုလည္း ကိုလံဘိုျမိဳ႔၌ ၁၈၈၅-ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းကာ ဗုဒၶအလံေတာ္ကို ၁၈၈၅-ခုႏွစ္ ေမလ (၂၈)ရက္ ကဆုန္လျပည့္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)တြင္ အလံတင္၍ လႊင့္ထူ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၁၈၈၅-ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၁၇)ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာတြင္ Sarasavi Sandaresa အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာခဲ့ျပီးမွ ယင္းအလံလႊင့္ထူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၁၈၈၅-ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားေသာ အလံကို ယင္းႏွစ္ Vesak day မွာ လႊင့္ထူခဲ့သည္။ ၁၈၈၅-ခုႏွစ္တြင္ အနာဂါရိက ဓမၼပါလာ Olcott ႏွင့္ Anagrik Dhamapala တို႔က ဗုဒၶသာသနာ့အလံကို ဂ်ပန္ျပည္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တို႔ကို တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။

၁၉၅၀-ျပည့္ႏွစ္ ေမလ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ World Fillowship of Buddhists ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာ ညီလာခံႀကီး၌ သီဟိုဠ္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ အဆိုျပဳခ်က္အရ ဗုဒၶသာသနာ့အလံေတာ္ကိုပင္ ကမၻာ့ဗုဒၶ ဘာသာ သာသနာ့အလံေတာ္အျဖစ္ တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳလက္ခံခဲ့ၾကသည္။

မူလအေျခခံက်က် ဗုဒၶသာသနာ့အလံေတာ္ကို ထုတ္လုပ္ရန္ အၾကံျပဳခဲ့သည့္ Henry Stell Olcott သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တဦး ျဖစ္ျပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းတဦးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အသက္ (၇၅)ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၀၇-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယျပည္ အာဒယာျမိဳ႔တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားရမိပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စာေရးသူတို႔ ဉာဏ္မမီခဲ့သည့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာ့အလံသည္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရား၏ ခ်ီးက်ဴးမကုန္၊ အံ႔ၾသမကုန္၊ ထူးကဲမြန္ျမတ္လွသည့္ ေျခာက္သြယ္ေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ထံုမြမ္းထားခဲ့၍ ၾကည္ညိဳသဒၶါ ပြားမ်ားခဲ့ရေပသည္။

ဗုဒၶသာသနာ့အလံေတာ္သည္ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ သာသနာ တည့္တံ႔ျပန္႔ပြားရာ ေနရာတိုင္းတြင္ ၾကည္ညိဳသဒၶါ ျပည့္၀စြာျဖင့္ တလြင့္လြင့္ ပ်ံ႔လြင့္လ်က္ ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။

က်မ္းကိုး။ ။
ဆရာခ်စ္ေဆြ-ဘေထြးေလး၏ ဗုဒၶသာသနာ့ အလံေတာ္ႏွင့္ ၾသကာသကန္ေတာ့ခန္း (ဓမၼဒါနစာအုပ္)မွ ျဖစ္ပါသည္။

ေရေက်ာ္ စိုးေအာင္
(ေရာင္ျပန္ မဂၢဇင္း (၂၀၁၀-ႏို၀င္ဘာလ)

 

ဗုဒၶဂယာတြင္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ သြားေရာက္ ႐ိုက္ကူးရန္ စီစဥ္ေန

အိႏၵိယႏုိင္ငံ ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူရာ ဗုဒၶဂယာေဒသ တြင္ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားတစ္ကား ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္  သြားေရာက္ ႐ိုက္ကူးရန္ စီစဥ္ ေနေၾကာင္း ဒါ႐ိုက္တာ ၫြန္႔ျမန္မာညီညီေအာင္ က ၈-၄-၂၀၁၁ ရက္ တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ထိုသို႔ ႐ုိက္ကူးရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ့သည္ ေဒသနာေတာ္ မ်ားထဲမွ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသကို ဇာတ္လမ္းဖြဲ႕ ႐ိုက္ကူးမည္ ျဖစ္ၿပီး ဗီဒီယို အထူး ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား၊ Animation မ်ား ပါ၀င္မည္ မဟုတ္ဘဲ သဘာ၀ အတိုင္း ႐ုိက္ကူးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုဇာတ္ကားကို ျမန္မာသ႐ုပ္ ေဆာင္မ်ား ျဖင့္သာ ႐ိုက္ကူးမည္ ျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံတကာသို႔ ျပသရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုဇာတ္ကား ႐ုိက္ကူးရန္ စီစဥ္ျဖစ္ပံု ႏွင့္ ပတ္သက္၍ " ကြၽန္ေတာ္ မႏွစ္က ဗုဒၶဂယာမွာ ဘုန္းႀကီး၀တ္ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီက ျပန္လာေတာ့ ဇာတ္လမ္း တစ္ခု ႐ိုက္ဖို႔ စိတ္ကူးမိတယ္။ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ ကလည္း ပ႐ိုဂ်ဴဆာ လုပ္မယ္။ ကားႀကီး ႐ုိက္မယ္ေပါ့။
ဇာတ္လမ္းက ျမတ္စြာဘုရား အေၾကာင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ျမတ္စြာဘုရား အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ႐ိုက္ႏုိင္ဘူး။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကား ခဲ့တဲ့ ေဒသနာေတာ္ ထဲက တစ္စိတ္ တစ္ေဒသကို ႐ိုက္ကူးဖို႔ စီစဥ္တာ ျဖစ္ပါတယ္ " ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။ ထိုသို႔ ႐ုိက္ကူးရာတြင္ ေဒသနာေတာ္မ်ား ကို Meditation မွ အစ ဇာတ္လမ္းဆင္ ႐ိုက္ကူးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ ၏ က်င့္၀တ္က်င့္စဥ္၊ ဘုရားေဟာ တရားေတာ္မ်ား ကို ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား စိတ္၀င္စား ေစမည့္ ဇာတ္မ်ဳိး ႐ိုက္ ကူးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။" ဒီဇာတ္ကား ႐ိုက္ဖို႔ ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ၫႊန္း အတြက္ ငါးထပ္ႀကီးဘုရားက ဆရာေတာ္တစ္ပါး နဲ႔ ေဆြးေႏြး ေနပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားမ်ဳိးက ဖန္တီးလို႔ လြယ္ကူတဲ့ဇာတ္ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ တကယ္ သိတဲ့ သမိုင္းပညာရွင္ေတြ နဲ႔လည္း ေသခ်ာတုိင္ပင္ ရမွာပါ။ ထုတ္လုပ္သူက လည္း အားေပးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ႐ိုက္ခ်င္တယ္။ ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ ကပါဠ္ေတာ္၊ ပညတ္ ထားခဲ့တာ ေတြကို ဒီေခတ္နဲ႔ အညီ ဇာတ္လမ္း ျဖစ္ေအာင္ ႐ုိက္ကူးမွာပါ" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ ထိုဇာတ္လမ္း ႐ိုက္ကူးရန္ ျမန္မာသ႐ုပ္ ေဆာင္မ်ား အား ဇာတ္လမ္းကိစၥ ၿပီးစီးမွသာ ေရြးခ်ယ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ျမတ္ သမိုင္း

ကမာၻေပၚရွိ အျမင့္ဆံုး ဘုရားေစတီမွာ ၃၂၆-ေပ ရွိေသာ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သိဂၤုတၱရ ကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ေလးဆူဓာတ္ပံု ေရႊတိဂံု ဟုလည္း ေခၚတြင္သည္။ ေစတီအစ ေရႊတိဂံုက ဟုဆိုၾကသည္။

တည္ေနရာ..... ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သိဂၤုတၱရ ကုန္းေတာ္
ဉာဏ္ေတာ္.......ဖိနပ္ေတာ္မွ စိန္ဖူးေတာ္ထိ
                      (၃၂၆) ေပ
ေက်ာ္ၾကားမႈ.......အေစာဆံုး ေစတီေတာ္ႀကီး
                       (ကမာၻ႕အံ့ဘြယ္)

အမည္ေခၚတြင္ပံု

ရန္ကုန္တုိင္းကုိ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ဒဂုံတုိင္းဟု သမုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဒဂုံတုိင္းမွာ တည္ထားေသာ ဘုရားျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဒဂုံတုိင္းကဘုရားဟု ေခၚေ၀ၚေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ မြန္ဘာသာျဖင့္ က်ာ္လဂုင္ ဟုေရးသားျပီး က်ဳိက္လဂုံဟုအသံထြက္ဆုိခဲ့ၾကသည္။ တတိယျမန္မာနုိင္ငံကုိ တည္ေထာင္ခဲ႔ေသာ အေလာင္းမင္းတရားၾကီးလက္ထက္တြင္ မြန္တုိ႔ကုိ တုိက္ခုိက္ေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္ ဒဂုံကုိ ရန္ကုန္ဟု အမည္နာမ ေျပာင္းလည္ခဲ႔သည္။ က်ဳိက္လဂုံကုိ က်ဳိက္ဒဂုံ ဟု ေခၚဆုိၾကသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ က်ဳိက္လဂုံ(သုိ႔) က်ဳိက္ဒဂုံသည္ ျမန္မာျပည္၏ မူပုိင္သေကၤတ အျဖစ္ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။ မူပုိင္က်ဳိက္ဆုိေသာ စကားလုံးေနရာတြင္ ေရႊနုိင္ငံ(Golden land)ကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ ေရႊ ဆုိေသာ စကားလုံးျဖင့္ အစားထုိးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အတူ လဂုံ လုိလုိ ဒဂုံ လုိလုိ ျဖစ္ေနေသာစကားလုံးကုိလည္း တိဂုံ ျဖင့္ အတည္ျပဳေပးလုိက္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ က်ဳိက္လဂုံ သည္ ျမန္မာျပည္တြင္မွာ သာမက ကမာၻ ႔ တ၀ွမ္းမွာ ေရႊတိဂုံ ဟူေသာ အမည္နာမျဖင့္ ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။

သမိုင္းေၾကာင္း

သဗၺညဳ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေဗာဓိပင္ရင္း သတ္ၱဌာန၌ (၇)ရက္စီ အလွည့္က်စံေတာ္မူၿပီး (၄၅)ရက္ သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူ ခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေနေတာ္မူ (၄)ရက္ျပည့္ေျမာက္ၿပီး ေနာက္ တစ္ေန႔၌ ““ရာပဒတန္သတ္ၱဟ”” ျဖစ္သည့္ လင္းလြန္းပင္ရင္း၌ သီတင္းသုံး စံေတာ္မူစဥ္ကာလ။

ကုန္သည္ညီေနာင္

ထိုစဥ္ကာလ၌ မြန္တုိ႔ဌာေန၊ ဥကၠလာပမင္းႀကီး၏ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အသိၪၥနၿမိဳ႕၌ သု၀ဏၰအမည္ရွိေသာ သူေဌးႀကီးတစ္ဦးရွိေလသည္။ ထိုသူေဌးႀကီးတြင္ တပုႆႏွင့္ ဘလႅိက ဟူေသာ သားႏွစ္ေယာက္ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ ကုန္သည္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎ကုန္သည္ ညီေနာင္တို႔သည္ ကုန္မ်ားကို သေဘၤာျဖင့္ တင္ေဆာင္ကာ မဇ်ၥိမေဒသသို႔ ကုန္ေရာင္းသြားၾကသည္။ မဇ်ၥိမေဒသပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ သေဘၤာကို ဆိုက္ကပ္ေက်ာက္ခ်၍ ကုန္မ်ားကို လည္းအစီးေပါင္း (၅၀၀)ေပၚသို႔ တင္ေဆာင္ကာ မဇ်ၥိမေဒသ၌ လွည့္လည္ေရာင္းခ်ၾကသည္။ တဖုႆ ဘလ္ႅိက ကုန္သည္ညီေနာင္အဖြဲ႕သည္ ေဗာဓိပင္အနီးသို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၾက၏။ ကုန္သည္တို႔ မဟာေဗာဓိပင္ အနီးသို႔ေရာက္ၿပီး တစ္ေန႔ သို႔မဟုတ္ တစ္ည၌ ႐ုက္ၡစိုးနတ္သည္ ကုန္သည္ညီေနာင္အား ကိုယ္ထင္ျပခဲ့၏။ ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔သည္ ႐ုက္ၡစိုးနတ္အား ျမင္လွ်င္ အံ့ၾသသြားၾက၏။ အသင္မည္သူနည္း ဟုေမး၏။

႐ုက္ၡစိုးနတ္က .`အေမာင္တို႔ နားေထာင္ေလာ့ ကၽြႏ္ုပ္က တျခားမဟုတ္၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဟိုးဘ၀က အေမာင္တို႔ႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဟိုးေရွးဘ၀က ေကာင္းမႈေကာင္းက်ဳိးမ်ား ျပဳခဲ့သူ ျဖစ္သျဖင့္ ယခုဘ၀တြင္ ႐ုက္ၡစိုးနတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အေမာင္တို႔ ယခု သင္တို႔ထံသို႔ ေရာက္ခဲ့သည္မွာ သင္တို႔ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္သည္ ယခင္ ဘ၀ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္ဖူးသူ ျဖစ္သျဖင့္ သင္တို႔အား အက်ဳိးျပဳရန္ ဤသို႔ ကိုယ္ထင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္ အေမာင္တို႔´ဟုေျပာသည္။ ကုန္သည္ညီေနာင္က `အသင္က မည္သို႔ အက်ဳိးျပဳဖို႔လာသနည္း´ဟု ႐ုကၡစိုးနတ္ကို ေမး၏။ ထိုအခါ ႐ုက္ၡစိုးနတ္က`နားေထာင္ေလာ့ အေမာင္တို႔ ကၽြႏ္ုပ္သင္တို႔အား အက်ဳိးျပဳသည္ဆိုသည္မွာ အျခားမဟုတ္ပါ။ ေျပာရလွ်င္ အေမာင္တို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ မဇၩိမေဒသတြင္ သုံးေလာကထြဋ္ထား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားဟာ ပြင့္ေတာ္မူၿပီး လင္းလြန္းပင္ေျခရင္းမွာ သီတင္းသုံး စံေတာ္မူေနတာမို႔ အေမာင္တို႔ သြားေရာက္ ပူေဇာ္ေလာ့ တိုက္တြန္းလမ္းညႊန္လိုတယ္ အေမာင္တို႔´ဟုဆိုလွ်င္ တဖုႆႏွင့္ ဘလ္ႅိက ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔ အလြန္တရာ ၀မ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးသြားၾက၏။ ခ်က္ျခင္းပင္ “ဒါဆို ကၽြႏ္ုပ္အား လမ္းညႊန္ျပပါ ႐ုကၡစိုးနတ္” ဟုေျပာ၏။ “ေကာင္းၿပီ ၊ အေမာင္တို႔၊”ထို႔ေနာက္ ႐ုက္ၡစိုးနတ္သည္ တဖုႆႏွင့္ ဘလ္ႅိက ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔အား ဘုရားရွင္ သီတင္း သုံးရာ လင္းလြန္းပင္အား လမ္းညႊန္ျပခဲ့၏။ သည္အခါ ကုန္သည္ ညီေနာင္တို႔သည္ သဒၵါပီတိအျပည့္ႏွင့္ ဘုရားရွင္ သီတင္းသုံးရာ လင္းလြန္းပင္ရင္းသို႔ သြားၾက၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား မုန္႔ႂကြပ္ေၾကာ္၊ ပ်ားမုန္႔ထုပ္ တို႔ႏွင့္ ဘုရားရွင္အား လွဴဒါန္းပူေဇာ္ျခင္းျပဳ၏။
ပထမဆုံး သရဏဂုံတည္သူ

ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား မုန္႔ႂကြပ္ ေၾကာ္၊ ပ်ားမုန္႔ထုပ္တို႔ႏွင့္ ပူေဇာ္သက္ၠာကျပဳ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ဘုရားရွင္မွ ဤသို႔ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဗုဒ္ၶံသရဏံ ဂစၦာမိ၊ ဓမ္ၼံသရဏ ဂစၦာမိ ဟူသည့္ “ေဒြး၀ါဓိက” သရဏံဂုံ တည္ခဲ့ကုန္၏။ ထိုစဥ္က “ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ” တည္းဟူသည့္ “ရတနာႏွစ္ပါး”သည္သာ ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး၊ သံဃာရတနာသည္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းမရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသူအမ်ားသည္ ရတနာႏွစ္ပါးအားသာ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ေနၾကကုန္၏။ ဗုဒၶ၀င္သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ေဂါတမဘုရားရွင္ လက္ထက္၌ တဖုႆႏွင့္ ဘလ္ႅိက ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔သည္ ထူးျခားစြာ ဘုရားရွင္အား ပထမဆုံး ဆြမ္းကပ္ရသူႏွင့္ ပထမဆုံး သရဏဂုံ တည္သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့၏။

ဆံေတာ္ရွစ္ဆူ
ဘုရားရွင္အား ပူေဇာ္ခြင့္၊ ဆြမ္းကပ္ခြင့္ရခဲ့သည့္အတြက္ ပီတိျဖစ္ခဲ့ရသည္။ တဖုႆႏွင့္ ဘလ္ႅိက ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔သည္ ဆြမ္းကပ္လွဴပူေဇာ္ၿပီးလွ်င္.“အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ အရွင္ျမတ္ဘုရားအား ထာ၀ရကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ႏိုင္ရန္ ဘုရားရွင္ကိုယ္စား ပူေဇာ္ရာ တစ္ခုအား ေပးသနားေတာ္ မူပါဘုရား” ဟုေလွ်ာက္ထား ေလ၏။ “ေကာင္းၿပီးခ်စ္သားတို႔” မိန္႔ေတာ္မူၿပီး သကာလ ဦးေခါင္းေတာ္အား သုံးသပ္ၿပီး ဆံေတာ္ျမတ္ (၈)ဆူအား ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔ အားေပးသနားေတာ္မူရာ တဖုႆႏွင့္ ဘလ္ႅိက ကုန္သည္ ညီေနာင္တို႔သည္ ၀မ္းေျမာက္ပီတိ အျပည့္ႏွင့္ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္(၈)ဆူအား သေဘၤာႏွင့္ပင့္ေဆာင္ကာ ဥကၠလာပတိုင္းျပည္ သို႔ ျပန္ခဲ့၏။ တဖုႆႏွင့္ ဘလိ္ႅက ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔ ဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္(၈)ဆူအား ပင့္ေဆာင္ကာ ဥကၠလာပတိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာလွ်င္ ဥကၠလာပတိုင္း၏ ျပည့္ရွင္မင္းျမတ္ ဥက္ၠလာပမင္းႀကီး ႏွင့္တကြ ျပည္သူတို႔က ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ်ႀကိဳဆိုကာ ဖူးေမွ်ာ္ ၾကည္ညိဳၾက၏။

ေနာင္ေတာ္ႀကီးေစတီ
ထို႔အတူ ဆံေတာ္(၈)ဆူအား ေစတီေတာ္အျဖစ္ တည္ထား ကိုးကြယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾက၏။ ေစတီေတာ္အား “သိဂၤုတၱရကုန္းေတာ္” ၌ တည္ထားကိုးကြယ္ရန္ မင္းႏွင့္ျပည္သူတို႔က ဆံုးျဖတ္ၿပီး သိဂၤုတၱရ ကုန္းေတာ္သို႔ ပင့္ေဆာင္ခဲ့၏။ သိဂုၤတၱရကုန္းေတာ္ သို႔ေရာက္လွ်င္ ဗုဒ္ၶဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္(၈)ဆူအား ႀကီးက်ယ္ခန္းနားသည့္ စံေက်ာင္း၊ မ႑ာပ္ႀကီး ေဆာက္လုပ္၍ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ ယင္းစံေက်ာင္း မ႑ာပ္ေနရာ၌ အထိမ္းအမွတ္ေစတီတစ္ဆူ တည္ထားခဲ့ၾက၏။ ထုိေစတီသည္ “ေနာင္ေတာ္ႀကီးေစတီ”ဟု အမည္တြင္၏။

ဌာပနာထားေသာ ဓာတ္ေတာ္ျမတ္ ၄-ပါး
ဥကၠလာပမင္းႀကီးတည္ထားကိုးကြယ္ေတာ္မူေသာ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီး၌ ဘုရား ၄-ဆူ၏ ဓာတ္ေတာ္ျမတ္ေလးဆူကို ဌာပနာထားသည္ဟု အဆိုရွိသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာတို႕၏ ဆံေတာ္ျမတ္၊ ဓာတ္ေတာ္ျမတ္တို႔အား ရန္သူတို႔ အလြယ္တကူ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ နတ္တို႔သည္ ဌာပနာ တုိက္ထည့္သြင္းတည္ရန္ ႀကံ႐ြယ္ၿပီး သိဂုၤတၱရကုန္းေတာ္ အလယ္တည့္တည့္၌ “ေဇာက္ ၄၀၄ေတာင္၊ အနံ ၄၄ ေတာင္ရွိသည့္ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းတစ္ခုတူးခဲ့၏။ ထိုဥမင္လိုဏ္ေခါင္းအတြင္း၌

၁...ဆူးေလနက္ႀကီးထံမွ ရရွိေသာ ကကုႆန္ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ေတာင္ေ၀ွးေတာ္
၂..ေရာဟဏီမည္ေသာ ဗိုလ္တေထာင္နတ္ႀကီးထံမွ ရရွိသည့္ ေကာဂမန ျမတ္စြာဘုရားရွွင္၏ ေရစစ္ေတာ္
၃..ဒကၡိဏ မည္ေသာ သကၤန္းကြ်န္း က်ိဳကၠဆံ နတ္ႀကီးထံမွ ရရွိသည့္ ကႆပျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ေရသႏုပ္သကၤန္းေတာ္ျမတ္
၄..တဖုႆႏွင့္ ဘလႅိက ညီေနာင္တို႔ထံမွ ရရွိေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္ျမတ္(၈)ဆူအား မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခုႏွစ္၊ တေပါင္း လျပည့္ေန႔၌ ေက်ာက္ဖ်ာအခင္းအကာမ်ား ျပဳလုပ္၍ ဌာပနာတုိက္ ထည့္သြင္းေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုဆံေတာ္ဓာတ္တို႔ကို 'အၿမိႆရ' မည္ေသာ ေမွာ္ဘီနတ္ႀကီးက ေစာင့္ရသည္ဟု ေမာ္ေဓာ ရာဇာ၀င္သမိုင္းႏွင့္ ေရႊတိဂံုသမိုင္း၊ အျခား ပညာရွိတို႔ကဆိုၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာက္ဖ်ာတိုက္၏ အထက္ ၌ ေက်ာက္ဖ်ာတင္၍ ဌာပနာတုိက္အား ပိတ္ခဲ့၏။

*ျပဳသူအသစ္ ျဖစ္သူ အေဟာင္း*ေသာကမ်ားျဖင့္ လံုးေထြးရစ္ပတ္ေနသူ တစ္ဦးသည္ သူေတာ္စင္ တစ္ဦးထံသို ့ အားကိုးတၾကီး ေရာက္ရွိလာျပီး သူ၏အခက္အခဲေသာကမ်ား ကို ေျဖေဖ်ာက္ေပးရန္ေတာင္းဆိုပါတယ္။

သူေတာ္စင္မွ ......"ခင္ဗ်ားကို နာက်င္ ဒုကၡျဖစ္ေစသူေတြကို ဘယ္လို တုံ ့ျပန္ပါသလဲ "ဟု ေမးေသာအခါ.......
"သူတို ့ေတြ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ ၊မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ေအာင္၊ စီးပြားပ်က္ေအာင္ ေကာင္းေကာင္းၾကီးလက္စား ေခ်ပါတယ္။" ဟု စိတ္လိုက္မာန္ပါရွင္း ျပပါတယ္။

သူေတာ္စင္မွ ျပံဳးလ်က္ျဖင့္ ...."ဒီလို ေတြျဖစ္သြားေတာ့ ခင္ဗ်ားစိတ္ေတြ ေအးခ်မ္းျပီးေပ်ာ္ရႊင္သြားပါ သလား" လို ့ေမးပါတယ္။
ထိုသူမွ ..... "အခ်ိန္တိုင္း လက္စားေခ်ဖို ့ကို အားထုတ္ေနရ လို ့မျငိမ္းခ်မ္း မေပ်ာ္ရႊင္၇ပါ" ေၾကာင္း ျပန္ေျဖပါတယ္။

သူေတာ္စင္မွ........ ခင္ဗ်ားေသာက ေတြ ေပ်ာက္ေအာင္ကူညီႏိုင္တာေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္ခိုင္းတာ ႏွစ္ခုကို သာ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေပးပါ...ဟုေျပာတဲ ့အခါ
စိတ္သာခ်ပါ ေအးခ်မ္းမွဳသာရမယ္ဆို အခုခ်က္ျခင္း လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္.. လို ့ဆိုတဲ့ အခါမွာေတာ ့
ဟုတ္ပါျပီ..... ေဟာဟို ေရွ ့က သစ္ပင္မွာ ကိုင္းအသစ္ထြက္ေန တဲ့ သစ္ကိုင္းကို ဆဲြျဖဳတ္ေပးပါလို ့ဆို တဲ ့အခါ
မဆိုင္းမတြ ဘဲ သစ္ကိုင္း ၾကီးကို သြားျပီးခ်ဳိးဖဲ့ လိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သစ္ကုိင္းၾကီးကို ခ်ဳိးဖဲ့ျပီးပါျပီလို ့ဆိုတဲ့အခါ......

သူေတာ္စင္မွ ... ေအာ္... ဖယ္ထုတ္ျပီးသြားျပီကိုး..ဒီလိုဆို ဒီသစ္ကိုင္းကို နဂိုပင္စည္မွာ ျပန္ျပီး မူလအတိုင္းျပန္ထားေပးပါလို ့ဆိုပါတယ္။
ဒီတၾကိမ္မွာေတာ ့သစ္ကိုင္းကို အလြယ္တကူ ခ်ဳိးဖဲ ့ပစ္ခဲ့သူက " မျဖစ္ႏိုင္တာ ဘယ္လိုမွ ကၽြန္ေတာ္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး " လို ့ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။အစမွအဆံုးတိုင္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ သူေတာ္စင္က .....
ေကာင္းျပီ..... တကယ္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆို ရင္ ဒီစကားကို  မွတ္သားပါ....

"ပ်က္စီးေစျခင္း၊  ဆံုးရွဳံးေစျခင္း ၊နာၾကည္းေစျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လြယ္ကူပါေသာ္လည္း နဂို မူရင္းအတိုင္းျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ၊ ဆံုးရွဳံးနစ္နာမွဳ မ်ားကို ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ ရန္၊        အတုံ ့အလွည့္မ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ေတာ့ အလြန္ခက္ခဲ ပင္ပန္းေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္တယ္။
သစ္ကိုင္းၾကီးသာ မပ်က္စီးခဲ့ရင္ အသီးအပြင့္နဲ ့ အခက္အရြက္ရဲ ့ အရိပ္ကို ခံစားၾကရႏိုင္တယ္။လူသား၀န္းက်င္မွာလည္း ခြင့္လႊတ္နားလည္ျခင္းရဲ ့အသီးအပြင့္ ေတြနဲ ့မိတ္ေဆြ မ်ားျခင္းဆိုတဲ့ ေကာင္းက်ဳိးေတြ ခံစားရႏိုင္တယ္။
ေဒါသေၾကာင့္ ထြက္မယ့္စကားေတြအတြက္ အနည္းငယ္ေသာ တိတ္ဆိတ္မွဳနဲ ့မိမိကိုယ္ မိမိ သင့္မသင့္သတိရွိရွိ သံုးသပ္ႏိုင္လိုက္ျခင္းဟာ အနာဂတ္ အသီးအပြင့္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္လိုက္တာ ျဖစ္တယ္။

အေကာင္းျမင္စိတ္ေမြးႏိုင္ ဖို ့အတြက္ လည္း ၾကိဳးစားရမယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္မွာ မႏွစ္သက္တဲ့ အေျပာအဆိုမ်ဳိးကို  တစ္ပါးသူအတြက္လည္း မျဖစ္ေစသင့္ပါဘူး။နာက်င္မွဳ ၊ မုန္တီးမွဳမ်ား အတြက္ အဆံုးသတ္မွာ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးမရွိၾကပါဘူး။တူေသာ အသီးအပြင့္မ်ားသာရရွိ ၾကမွာျဖစ္တယ္။

လက္စားေခ်မွဳနဲ ့ ဦးတည္ထားတဲ့ စိတ္ေတြမွာ အနားမရျခင္း၊ တည္ျငိမ္မွဳ ပ်က္ယြင္းျခင္း၊ လတ္တေလာ ကိစၥမ်ားမွာ မွန္ကန္ေသာ ေျဖရွင္းမွဴေတြကို ဦးမတည္ႏို္င္ျခင္းေတြသာျဖစ္ေစပါတယ္။ အဆိုး အတြက္ သံုးစြဲရမယ့္ ခြန္အားေတြကို ႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးမ်ားေစမယ့္  ေနရာမွာသာ ကုန္ခမ္းပါေစ။ ေမတၱာကို လက္နက္သဖြယ္အသံုးျပဳ ျပီး ပြဲတိုင္းေအာင္ႏိုင္ပါေစ။ ရယူ ေအာင္ျမင္မွဳေတြဟာ ပ်က္စီးဆံုးရွဳံးမွဳေတြလို လတ္တေလာရုတ္ခ်ည္း ျဖစ္မလာတတ္ဘဲ အခိ်န္ယူရတယ္ဆိုတာ သိနားလည္ပါ။ " ဟု ေသာကမ်ားျဖင့္ ေတြေ၀ေန သူကို သတိတရားရေစခဲ့သည္။


ဗုဒၶ၀ါဒသည္ အဆိုးျမင္၀ါဒေလာ

တစ္ခါက ဘာသာျခားမိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း စကားလက္ဆံု က်ခဲ့ဘူးပါသည္။
မိတ္ေဆြက သူလည္း ဗုဒၶဘာသာစာေပကို အေတာ္အသင့္ေလ့လာဖူးေၾကာင္း၊ ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားကို ျခံဳငံုသံုးသပ္လိုက္ေသာအခါ အဆိုးျမင္၀ါဒသက္သက္ ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗုဒၶ၏အလိုအရ ေလာကသည္မျမဲျခင္း(အနိစၥ)၊ ဆင္းရဲ ျခင္း(ဒုကၡ)၊ အႏွစ္သာရကင္းမဲ့ျခင္း (အနတၲ) ဟုသာ စိတ္ဓာတ္က်ဖြယ္ ရႈျမင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလာပါသည္။
မိတ္ေဆြ၏စကားက စာေရးသူအားရုတ္တရက္ မွင္တက္သြားေစခဲ့ပါသည္။ သူေျပာသလိုပင္ စာေရးသူတို႕ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ ဆည္းကပ္ ၾကကုန္ေသာ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ အဆိုးျမင္၀ါဒပင္ ျဖစ္ေလသေလာ။ ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္ေတြးဆမိေသာအခါ ဘာသာျခားမိတ္ေဆြေရာ စာေရးသူပါ သေဘာက်ေက်နပ္ခဲ့ရသည့္ အေျဖမွန္တစ္ခု ရရွိခဲ့ပါသည္။
ဗုဒၶ၀ါဒကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈမျပဳမီ ဘာသာျခားမိတ္ေဆြ ေျပာသည့္ အဆိုးျမင္၀ါဒ ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း၊ အေကာင္းျမင္၀ါဒ ဆိုသည္မွာ ေကာ အဘယ္သို႕နည္း။ ယင္းကိစၥကို ဦးစြာဆင္ျခင္ သံုးသပ္သင့္ပါသည္။
အေကာင္းျမင္၀ါဒဆိုသည္မွာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္အေကာင္းခ်ည္းပဲဟု ျမင္ေသာ၀ါဒကို ဆိုလိုပါသလား။ ဥပမာ - လူတစ္ဦးခ်မ္းသာေနသည္။ ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ေကာင္း၏ဟုဆိုက မမွားႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုသူ ဆင္းရဲႏုံခ်ာသြားသည့္အခါတြင္ ဆင္းရဲႏုံခ်ာျခင္းသည္လည္း ေကာင္း ၏ဟု အျမဲအေကာင္းဘက္ကခ်ည္း ျမင္ေနေသာ၀ါဒကို အေကာင္းျမင္၀ါဒဟု ေခၚႏိုင္ပါသလား။
ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါ၍ ရင္ဘတ္ေအာင့္ေနသူတစ္ဦးကို 'ခင္ဗ်ား မပူနဲ႕၊ ေနရင္းထိုင္ရင္းေကာင္းသြားမွာပါ၊ ေသာက္ေနက်ေဆးလိပ္နဲ႕အရက္ ကိုလည္း ဆက္သာေသာက္၊ ေနေကာင္းသြားမွာပါ' ဟုေကာင္းေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ အားေပးစကားေတြ ေဖာင္ေအာင္ေျပာေနျခင္းကို လည္း အေကာင္းျမင္၀ါဒဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္ေလာ။
ထိုလူကိုပင္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးက 'ခင္ဗ်ားေတာ့ တီဘီေရာဂါျဖစ္ေနျပီထင္တယ္၊ ဓာတ္မွန္ရိုက္၊ ေသြးစစ္ပါ၊ ေရာဂါရွိတယ္ဆိုရင္ တီဘီေဆး အလံုးသံုးဆယ္ ဆက္တိုက္ထိုးရမယ္၊ ေဆးလိပ္နဲ႕အရက္ကိုျဖတ္ပါ၊ မျဖတ္ရင္ ခင္ဗ်ားေသသြားႏိုင္တယ္၊ ၾကပ္ၾကပ္သတိထားပါ' ဟုေျပာ ျခင္းကို အားပ်က္စိတ္ဓာတ္က်ဖြယ္ အဆိုးျမင္၀ါဒဟုဆိုရမည္ေလာ။
စာရႈသူတို႕လည္း ၀ိုင္းစဥ္းစားၾကည့္သင့္ပါသည္။ တတ္ကြၽမ္းနားလည္သူက ေရာဂါရွိေနသူအား ေရာဂါရွိေနသည္ဟု ေျပာျခင္းသည္ အဆိုးျမင္၀ါဒ မဟုတ္သလို ေရာဂါရွိေနသူအား 'ေဆးကုစရာမလို၊ သည္အတိုင္းသာဆက္ေနရင္း ေကာင္းသြားမွာပါ' ဟုေျပာေနျခင္းကို လည္း အေကာင္းျမင္၀ါဒဟု မေခၚဆိုႏိုင္ပါ။
အကယ္၍ ထိုေရာဂါသည္အား ဆရာ၀န္က 'ခင္ဗ်ာ့ေရာဂါကေတာ့ တီဘီပဲဗ်၊ ဘာမွလုပ္မေနနဲ႕ေတာ့ဗ်ာ၊ မၾကာခင္ေသမွာပဲ' ဟု ေျပာ လိုက္ပါမူ အဆိုးျမင္၀ါဒသက္သက္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါသည္။
ယခုမူ ဆရာ၀န္ကေရာဂါအေျခအေနကို ေျပာျပသတိေပးသည္။ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းႏွင့္ ေရွာင္ရွားရမည့္ကိစၥမ်ားကို လမ္းညႊန္ သည္။ သည့္ထက္ ေကာင္းျမတ္မွန္ကန္ေသာအျမင္ ရွိပါဦးမည္ေလာ။ ဤသည္ကား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေ၀ဒနာတစ္ရပ္အေပၚ သာဓကထား ၍ သံုးသပ္တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
လူတို႕၏ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေရာဂါမ်ားအနက္ ရွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ခန္႕သည္ လည္ပင္းအထက္ပိုင္းတြင္ အေျခခံသည္ဟု ေခတ္သစ္ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။
သေဘာကေတာ့ လူတို႕၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေ၀ဒနာအမ်ားစုသည္ လည္ပင္းအထက္ပိုင္းရွိဦးေႏွာက္မွာျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေတြးဆ ပူပင္မႈစိုးရိမ္ေသာက အစြဲအလမ္းမ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစာအိမ္၊ ေသြးတိုး၊ႏွလံုး၊ ကင္ဆာအစရွိသည့္ ေရာဂါၾကီးမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚ တိုးပြားမႈသည္ လူတို႕၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားခ်က္တို႕အေပၚ မ်ားစြာအေျခခံလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆးသိပၸံပညာက လက္ခံထား ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤစိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာေသာကေ၀ဒနာတို႕၏ အေျခတည္ရာသည္ကား ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟႏွင့္ မာန္မာနတို႕ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း သူတို႕ လက္ခံလာခဲ့ၾကျပီ ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေသာကေ၀ဒနာမ်ားကို ေခတ္သစ္ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက အျမစ္ျပတ္ေပ်ာက္ကင္း ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ကုသ ႏိုင္သည့္ေဆး ရွာမေတြ႕ၾကေသးပါ။ လူတို႕၏ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို အဓိကထားသည့္ သိပၸံပညာတြင္ ေဆး၀ါးမေတြ႕ၾကေသးေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ကပင္ ယင္းေ၀ဒနာမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ေအာင္ ကုသေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ စိတ္ပညာပါရဂူ မဟာ လူသားတစ္ဦး ေပၚထြန္းခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
ထိုသူကား စာေရးသူတို႕ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ယံုၾကည္ဆည္းကပ္ၾကေသာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ ျမတ္ဘုရားပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ားအပါအ၀င္ သက္ရွိသတၲ၀ါအားလံုး၏ရင္မွာ ေတာက္ေလာင္လ်က္ရွိေသာ စိတ္ေသာကေ၀ဒနာမီးတို႕၏ အေၾကာင္းရင္းဇစ္ျမစ္ႏွင့္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဗုဒၶကေကာင္းစြာ သိျမင္ခဲ့ပါသည္။ သိျမင္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ယင္းနည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို လမ္းညႊန္ျပသခဲ့ ပါသည

0 comments:

Post a Comment