အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Wednesday, 13 April 2011

ဘေလာ့ အတြက္နာ၇ီထည့္ခ်င္၇င္

<img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEzMDI3MDczMTkyMTAmcHQ9MTMwMjcwNzM4ODY*OCZwPTE5NTAxJmQ9Jmc9MSZvPTczODA*MTNkOGE3MDQwNzQ5OWFh/Y2Y5ZmY4YjczZjg1Jm9mPTA=.gif" /><div align=center>
<embed src="http://www.superpimper.com/generators/Flash_Clocks_Gallery/Flash-Clock-122.swf" quality="high" wmode="transparent" width="200" height="200" name="superpimper" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed><br>
<a href="http://www.superpimper.com/generators/Flash_Clocks_Gallery" title="Flash Clocks Gallery">Flash Clocks Gallery</a>
</div>

0 comments:

Post a Comment