အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Sunday, 20 November 2011

ဆိုဆံုးမလြယ္ကူေၾကာင္း တရားေတာ္


"ရဟန္းတို႔ ...ရဟန္းသည္ ဆိုဆံုးမလြယ္ကူ၏၊ ဆိုဆံုးမလြယ္ကူေၾကာင္း တရားတို႔နွင့္ ျပည့္စံု၏၊ သည္းခံနိုင္၏၊
အဆံုးအမကို အရိုအေသ ခံယူတတ္္၏။ ရဟန္းတို႔.. ရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ ဆိုဆံုးမလြယ္ကူ၏၊ ဆိုဆံုးမလြယ္ကူေၾကာင္းတရားတို႔နွင့္ ျပည့္စံု၏၊ သည္းခံနိုင္၏၊ အဆံုးအမကို အရိုအေသ ခံယူတတ္၏" ဟူေသာ ဤတရားသည္ ဆံုးမလြယ္ေၾကာင္းတရားမည္၏။ (အံ၊၃၊၂၇၅။)


အဆံုးအမကို အရိုအေသ ဦးထိပ္ရြက္ပန္ဆင္လ်က္ ခံယူတတ္ျခင္း သည္ကား-မဂ္ဖို္လ္ နိဗၺာန္ကို ရရိွေရးအတြက္ အလြန္ အေရးၾကီးလွ၏။ အခ်ိဳ႔ပုဂၢိဳလ္သည္ကား ဆံုးမသည့္ စကားကို လက္၀ဲနားမွ နာယူကာ လက္်ာနားမွ ထိုအဆံုးအမကို လႊင့္ပစ္တက္၏၊ မၾကားေယာင္ေဆာင္ကာမူလည္း သြားတတ္၏၊၊ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ခ်င္သူကား ဤသို႔ မျပဳ႔ဘဲ "အရွင္ဘုရား...တပည့္ေတာ္ကို ဆိုဆံုးမေတာ္မူပါ၊ ၾကိမ္ဖန္မမ်ားစြာ ထပ္ကာထပ္ကာ ဆိုဆံုးမေတာ္မူပါ၊ အရွင္ဘုရားတို႔သည္ မဆံုးမအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အဘယ္ မည္ေသာ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ဆိုဆံုးမပါအံံ့နည္း" ဟု ေျပာဆိုကာ အဆံုးအမကို အရိုအေသ ဦးထိပ္ရြက္ပန္ဆင္လ်က္ ခံယူတတ္ေပသည္။(အံ၊႒၊၃၊၂၉၀၊၂၉၁၊)


အရွင္ရာဟုလာသည္ သိကၡာသံုးရပ္ အက်င္႔ျမတ္ကို လိုလားေတာင့္တသည့္ အရာ၌ ဧတဒဂ္ဘြဲ႔ထူးကို ဆင္ျမန္း ရရိွသူ သူေတာ္ေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္၏။ ဆိုဆံုးမလြယ္သည့္ သု၀စဂုဏ္နွင့္ ျပည့္စံုသူလည္း ျဖစ္၏။ သည္းခံျခင္း ခႏၱီတရားနွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။ အဆံုးအမကိုလည္း ဦးထိပ္ရြက္ပန္ဆင္လ်က္ အရိုအေသ ခံယူတတ္၏။ မဟာရာဟုလာသုတၱန္(မ၊၂၊၈၆၊၈၇။)


"ရာဟုလာ.........မဟာပထ၀ီေျမၾကီးနွင့္ တူညီသြားေအာင္ သင္ခ်စ္သား၏ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ပါ။ ရာဟုလာ....မဟာပထ၀ီေျမၾကီးနွင့္ တူညီသြားေအာင္ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ေနေသာ ခ်စ္သားအား ျဖစ္ေပၚလာတိုင္းကုန္ေသာ နွစ္သက္ဖြယ္ မနွစ္သက္ဖြယ္ အာရုံအေတြ႔တို႔သည္ သင္စိတ္ဓာတ္ကို သိမ္းက်ဳံးယူငင္၍ မတည္နိုင္ကုန္လတၱံ။ မဟာပထ၀ီေျမၾကီးေပၚ၌ စင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳကိုလည္း ပစ္ခ်ၾကကုန္၏။ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳကိုလည္း ပစ္ခ်ၾကကုန္၏။ က်င္ၾကီးကိုလည္း ပစ္ခ်ၾကကုန္၏။ က်င္ငယ္ကိုလည္း ပစ္ခ်ၾကကုန္၏။ တံေတြးကိုလည္း ပစ္ခ်ၾကကုန္၏။ ေသြးကိုလည္း ပစ္ခ်ၾကကုန္၏။ မဟာပထ၀ီေျမၾကီးသည္ ထိုစင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳျဖင့္ ျငီးေငြ႔ရြံရွာစက္ဆုပ္မႈ မျဖစ္။ ရာဟုလာ....... သင္ခ်စ္သားသည္ ဤဥပမာ အတူသာလွ်င္ မဟာပထ၀ီေျမၾကီးနွင့္ တူညီသြားေအာင္ သင္ခ်စ္သား၏ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ပါ။ ရာဟုလာ....မဟာပထ၀ီေျမၾကီးနွင့္ တူညီသြားေအာင္ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ေနေသာ ခ်စ္သားအား ျဖစ္ေပၚလာတိုင္းကုန္ေသာ နွစ္သက္ဖြယ္ မနွစ္သက္ဖြယ္ အာရုံအေတြ႔တို႔သည္ သင္စိတ္ဓာတ္ကို သိမ္းက်ဳံးယူငင္၍ မတည္နိုင္ကုန္လတၱံ။


ရာဟုလာ.........ေရနွင့္ တူညီသြားေအာင္ သင္ခ်စ္သား၏ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ပါ။ ရာဟုလာ....ေရနွင့္ တူညီသြားေအာင္ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ေနေသာ ခ်စ္သားအား ျဖစ္ေပၚလာတိုင္းကုန္ေသာ နွစ္သက္ဖြယ္ မနွစ္သက္ဖြယ္ အာရုံအေတြ႔တို႔သည္ သင္စိတ္ဓာတ္ကို သိမ္းက်ဳံးယူငင္၍ မတည္နိုင္ကုန္လတၱံ။ ေရေပၚ၌ စင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳကိုလည္း ေဆးေၾကာၾကကုန္၏။ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳကိုလည္း ေဆးေၾကာၾကကုန္၏။ က်င္ၾကီးကိုလည္း ေဆးေၾကာၾကကုန္၏။ က်င္ငယ္ကိုလည္း ေဆးေၾကာၾကကုန္၏။ တံေတြးကိုလည္း ေဆးေၾကာၾကကုန္၏။ ေသြးကိုလည္း ေဆးေၾကာၾကကုန္၏။ ေရသည္ ထိုစင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳျဖင့္ ျငီးေငြ႔ရြံရွာစက္ဆုပ္မႈ မျဖစ္။ ရာဟုလာ....... သင္ခ်စ္သားသည္ ဤဥပမာ အတူသာလွ်င္ ေရနွင့္ တူညီသြားေအာင္ သင္ခ်စ္သား၏ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ပါ။ ရာဟုလာ....ေရနွင့္ တူညီသြားေအာင္ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ေနေသာ ခ်စ္သားအား ျဖစ္ေပၚလာတိုင္းကုန္ေသာ နွစ္သက္ဖြယ္ မနွစ္သက္ဖြယ္ အာရုံအေတြ႔တို႔သည္ သင္စိတ္ဓာတ္ကို သိမ္းက်ဳံးယူငင္၍ မတည္နိုင္ကုန္လတၱံ။


ရာဟုလာ.........မီးနွင့္ တူညီသြားေအာင္ သင္ခ်စ္သား၏ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ပါ။ ရာဟုလာ....မီးနွင့္ တူညီသြားေအာင္ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ေနေသာ ခ်စ္သားအား ျဖစ္ေပၚလာတိုင္းကုန္ေသာ နွစ္သက္ဖြယ္ မနွစ္သက္ဖြယ္ အာရုံအေတြ႔တို႔သည္ သင္စိတ္ဓာတ္ကို သိမ္းက်ဳံးယူငင္၍ မတည္နိုင္ကုန္လတၱံ။ မီးသည္ စင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳကိုလည္း ေလာင္းကြ်မ္းပစ္၏။ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳကိုလည္း ေလာင္းကြ်မ္းပစ္၏။ က်င္ၾကီးကိုလည္း ေလာင္ကြ်မ္းပစ္၏။ က်င္ငယ္ကိုလည္း ေလာင္ကြ်မ္းပစ္၏။ တံေတြးကိုလည္း ေလာင္ကြ်မ္းပစ္၏။ ေသြးကိုလည္း ေလာင္ကြ်မ္းပစ္၏။ မီးသည္ ထိုစင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳျဖင့္ ျငီးေငြ႔ရြံရွာစက္ဆုပ္မႈ မျဖစ္။ ရာဟုလာ....... သင္ခ်စ္သားသည္ ဤဥပမာ အတူသာလွ်င္ မီးနွင့္ တူညီသြားေအာင္ သင္ခ်စ္သား၏ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ပါ။ ရာဟုလာ....မီးနွင့္ တူညီသြားေအာင္ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ေနေသာ ခ်စ္သားအား ျဖစ္ေပၚလာတိုင္းကုန္ေသာ နွစ္သက္ဖြယ္ မနွစ္သက္ဖြယ္ အာရုံအေတြ႔တို႔သည္ သင္စိတ္ဓာတ္ကို သိမ္းက်ဳံးယူငင္၍ မတည္နိုင္ကုန္လတၱံ။


ရာဟုလာ.........ေလနွင့္ တူညီသြားေအာင္ သင္ခ်စ္သား၏ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ပါ။ ရာဟုလာ....ေလနွင့္ တူညီသြားေအာင္ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ေနေသာ ခ်စ္သားအား ျဖစ္ေပၚလာတိုင္းကုန္ေသာ နွစ္သက္ဖြယ္ မနွစ္သက္ဖြယ္ အာရုံအေတြ႔တို႔သည္ သင္စိတ္ဓာတ္ကို သိမ္းက်ဳံးယူငင္၍ မတည္နိုင္ကုန္လတၱံ။ ေလသည္ စင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳကိုလည္း တိုက္ခတ္ေဆာင္ယူသြား၏။ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳကိုလည္း တိုက္ခတ္ေဆာင္ယူသြား၏။ က်င္ၾကီးနံ႔ကိုလည္း တိုက္ခတ္ေဆာင္ယူသြား၏။ က်င္ငယ္န႔႔ံကိုလည္း တိုက္ခတ္ေဆာင္ယူသြား၏။ တံေတြးနံ႔ကိုလည္း တိုက္ခတ္ေဆာင္ယူသြား၏။ ေသြးနံ႔ကိုလည္း တိုက္ခတ္ေဆာင္ယူသြား၏။ ေလသည္ ထိုစင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳျဖင့္ ျငီးေငြ႔ရြံရွာစက္ဆုပ္မႈ မျဖစ္။ ရာဟုလာ....... သင္ခ်စ္သားသည္ ဤဥပမာ အတူသာလွ်င္ ေလနွင့္ တူညီသြားေအာင္ သင္ခ်စ္သား၏ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ပါ။ ရာဟုလာ....ေလနွင့္ တူညီသြားေအာင္ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ေနေသာ ခ်စ္သားအား ျဖစ္ေပၚလာတိုင္းကုန္ေသာ နွစ္သက္ဖြယ္ မနွစ္သက္ဖြယ္ အာရုံအေတြ႔တို႔သည္ သင္စိတ္ဓာတ္ကို သိမ္းက်ဳံးယူငင္၍ မတည္နိုင္ကုန္လတၱံ။


ရာဟုလာ.........ေကာင္းကင္နွင့္ တူညီသြားေအာင္ သင္ခ်စ္သား၏ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ပါ။ ရာဟုလာ....ေကာင္းကင္နွင့္ တူညီသြားေအာင္ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ေနေသာ ခ်စ္သားအား ျဖစ္ေပၚလာတိုင္းကုန္ေသာ နွစ္သက္ဖြယ္ မနွစ္သက္ဖြယ္ အာရုံအေတြ႔တို႔သည္ သင္စိတ္ဓာတ္ကို သိမ္းက်ဳံးယူငင္၍ မတည္နိုင္ကုန္လတၱံ။ ေကာင္းကင္သည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရပ္၌မတည္။ ရာဟုလာ....... သင္ခ်စ္သားသည္ ဤဥပမာ အတူသာလွ်င္ ေကာင္းကင္နွင့္ တူညီသြားေအာင္ သင္ခ်စ္သား၏ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ပါ။ ရာဟုလာ....ေလနွင့္ တူညီသြားေအာင္ စိတ္ဓာတ္ကို ပြားမ်ားအားထုတ္ေနေသာ ခ်စ္သားအား ျဖစ္ေပၚလာတိုင္းကုန္ေသာ နွစ္သက္ဖြယ္ မနွစ္သက္ဖြယ္ အာရုံအေတြ႔တို႔သည္ သင္စိတ္ဓာတ္ကို သိမ္းက်ဳံးယူငင္၍ မတည္နိုင္ကုန္လတၱံ။


ဤအထက္ပါ မဟာရာဟုေလာ၀ါသသုတၱန္တြင္ ဘုရားရွင္က မိမိတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ကို မဟာပထ၀ီေျမၾကီးနွင့္ တူေအာင္၊ ေရနွင့္တူေအာင္၊ မီးနွင့္တူေအာင္။ ေလနွင့္တူေအာင္၊ ေကာင္းကင္နွင့္တူေအာင္ က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္ပြားမ်ား အားထုတ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေတာ္မူ၏၊ ထိုညႊန္ၾကားခ်က္ကား ေလာကဓံ ေလျပင္းမုန္တိုင္းတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ကို တုန္လႈပ္မူမရွိေအာင္ က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္ ပြားမ်ားေအားထုတ္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္၏။ အရွင္ရာဟုလာကို စံထား၍ ရဟန္းအားလံုးအား ဆိုဆံုးမေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။ ဒါေၾကာင့္ ရဟန္းမ်ားသည္သာ မကပဲ လူပုဂၢိဳလ္ အေပါင္းတို႔တေတြသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား အရွင္ရာဟုလာ အားစံထားျပီး ေဟာထားေသာ ေျမ၊ ေရ၊ မီး၊ ေလ ၊ ေကာင္းကင္ တို႔နွင့္ တူညီသြားေအာင္က်င့္ရမယ္ဆို သည့္စိတ္ဓာတ္ကို နိုင္သေလာက္ ပြားမ်ားအားထုတ္နိုင္ၾကပါေစ....... 


ေမာင္ျငိမ္းခ်မ္းေလး

0 comments:

Post a Comment