အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Tuesday, 14 May 2013

You gotta see the 'Ten Thousand People Bikini Show' in China


Wednesday, May 08, 2013 9:55:00 AM - Posted in Misc - Tags: swimwear | china | snake | water park
Thousands of girls wearing bikinis form a snake-shaped 2013 during a "Ten Thousand People Bikini Show" at the Chimlong Water Park in Guangzhou, capital of south China's Guangdong Province. The event is just a gathering to celebrate the arrival of summer.
# 1Ten Thousand People Bikini Show in Guangzhou 04
# 2Ten Thousand People Bikini Show in Guangzhou 01# 3Ten Thousand People Bikini Show in Guangzhou 02# 4Ten Thousand People Bikini Show in Guangzhou 03
# 5Ten Thousand People Bikini Show in Guangzhou 05# 6Ten Thousand People Bikini Show in Guangzhou 06# 7Ten Thousand People Bikini Show in Guangzhou 07# 8Ten Thousand People Bikini Show in Guangzhou 08# 9Ten Thousand People Bikini Show in Guangzhou 09# 10Ten Thousand People Bikini Show in Guangzhou 10# 11Ten Thousand People Bikini Show in Guangzhou 11# 12Ten Thousand People Bikini Show in Guangzhou 12# 13Ten Thousand People Bikini Show in Guangzhou 13# 14Ten Thousand People Bikini Show in Guangzhou 14# 15Ten Thousand People Bikini Show in Guangzhou 16


# 16

0 comments:

Post a Comment