အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Wednesday, 22 May 2013

ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ ေဒသနာဆိုသည္မွာ


ပဋိစၥ သမုပၸါဒ္ ေဒသနာဆိုသည္မွာ -
၁။ သံသရာ၏အစကိုလည္းေကာင္း သမုတိသစၥာအလိုအားျဖင္. ‘လူ’ဟူ၍လည္းေကာင္း ၊’ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါ’ ဟူ၍လည္းေကာင္း သမုတ္ၾကသူတို.၏ျဖစ္ရာ အစ သည္ (အ၀ိဇ ၨာ ႏွင္.တဏွာ )ဟူ၍ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ ေပၚလြင္ထင္ရွားေစျခင္းျဖစ္သည္။
၂။ ထို လူဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါ ဟူ၍လည္းေကာင္း သမုတ္ၾကသူတို.၏ ခႏၶာျဖစ္စဥ္ကို ျပသျခင္းျဖစ္သည္။
၃။ ပရမတၱသစၥာအလိုအားျဖင္. ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါ ေယာက်ာၤး မိန္းမ မရွိ၊ အေၾကာင္းတရားျဖစ္ေပၚျဖင္းေၾကာင္. ဤအက်ိဳးတရားျဖစ္ပၚျခင္း စသည္ကို ျပသေသာတရားျဖစ္သည္။
၄။ သခါၤရနွင္.၀ိညာဏ္အစပ္၊ ေ၀ဒနာနွင္.တဏွာအစပ္၊ ကမၼဘ၀နွင္.ဇာတိအစပ္ကို အလ်င္မျပတ္ တရစပ္ ဆက္စပ္ေနျခင္းကိုျပသည္။
၅။ ဇာတိဟုဆိုအပ္ေသာ ပဋိသေႏၵေနလိုက္ ၊အိုလိုက္ နာလိုက္ ေသလိုက္ တဖန္ ပဋိသေႏၶဓေနလိုက္ ၊အိုလိုက္ ေသလိုက္ မီးခိုးမဆံုး မိုးမဆံုး လွည္.လည္ျဖစ္ပြားေနျခင္းကို ျပသျခင္းျဖစ္သည္။
၆။ ဒုကၡအစုေတြ တစ္ခုျပီးတစ္ခု အစဥ္တန္းေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
၇။ ေလာင္စာနွင္.မီးသာ ထပ္ခါတလဲလဲ လွည္.ေနျခင္း၊ ေလာင္စာထည္.ေပးရင္း မီးအသစ္ျဖစ္ပြားျခင္း ဟူရ်္သာ ဆက္ခါ ဆက္ခါ ျဖစ္ပြားေနျခင္းကို ျပသသည္။
၈။ သမုဒယ နွင္. ဒုကၡသစၥာသာ လွည္.ေနျခင္းကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသည္။
၉။ ကိေလသ၀ဋ္၊ ကမၼ၀ဋ္၊ ၀ိပါက ၀ဋ္သံုးပါးသာ မရပ္မနား ရဟတ္ခ်ားပမာ လွည္.ေနျခင္းကို ျပသည္။
၁၀။ လြန္ေလျပီးေသာ အတိတ္ဘ၀၊ ယခုျဖစ္ဆဲ ပစၥပါန္ဘ၀၊ ေနာင္ျဖစ္လတၱံ. အနာဂတ္ဘ၀ ၊ထိုဘ၀သံုးပါးသာ လွည္.လည္ေနျခင္းကိုျပသထင္ရွားေပၚလြင္ေစသည္။ က်္သည္တို.ကား ေဒသနာအစဥ္အတိုင္း ဓမၼနိယာမ အစဥ္ျဖစ္၏။ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္တိုင္း ဤအေျခခံသေဘာကို နားလည္မွသာ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါမရွိ ၊ဓမၼအစဥ္ေတြသာ တစ္ခုျပီးတစ္ခု တန္းေနျခင္းျဖစ္၍ (ဒိ႒ိ)ကြာေသာတရား ၊သုညတဆိုက္ေသာတရားျဖစ္ေစေသာေၾကာင္. ခႏၶာညာဏ္ေရာက္မႈျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားသင္.ေသာအခ်က္ၾကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္၀ိပသနာအလုပ္ကို ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
သုတ၀ါ-ပညာနားျဖင္.ၾကားဖူးတာျဖစ္ပါေစ၊ အရိယာ သာ၀ေကာ-အရိယာတို.၏ က်င္.စဥ္အတိုင္း မွတ္သားျပီး က်င္.နိုင္တဲ.ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါေစ……..။
(မိုးကုတ္၀ိပသနာ ပဏာမအရသာ)
http://www.infinitydhamma.com/မွတဆင့္ခံစားတင္ျပသည္။
မူၾကိဳဆရာတင္ေသာဘေလာ့မ်ားကိုwww.damanady.tk တြင္လဲဖတ္ရႈနိင္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment