အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Tuesday, 14 May 2013

Former Disney star Selena Gomez ditches her good girl image

Former Disney star Selena Gomez ditches her good girl image in New Music Video

Submitted by Anonymous on Sunday, May 12, 2013 6:56:00 PM - Source: dailymail.co.uk
She's a former Disney girl who shot to fame thanks to her wholesome and innocent image, but Selena Gomez couldn't be further away from her Disney persona in her new music video.
selena gomez looks all grown her new music video
disney gorgeous star proves she not just good for disney
lookselena shows she not shy girl
music video gomez
allhairstar finished her lookvoluminous hair and crimson lips
grecian goddessformer disney star emulated grecian goddess this toga style dress
soakedsinger still managed looke being soaked
leavingimaginationselena dons just necklaceunderwater scenes
waterproofstar must have been using waterproof make there not smudge sightwaterproofstar must have been using waterproof make there not smudge sight

not innocentyoung star has torched her innocent image for good
hardstar confessedfilmingsceneshard work

0 comments:

Post a Comment