အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Saturday, 9 March 2013

အေကာင္းဆုံးေသာ အမွာစကား " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ တာ၀တိ ံသာနတ္ၿပည္မွ နတ္တုိ႕သည္ မိမိတုိ႕မိတ္ေဆြၿဖစ္ေသာ နတ္ေတြ နတ္ၿပည္မွ နတ္သက္ေႀကြခါနီးတြင္ မွာႀကားေလ့ရွိေသာ စကားရွိသည္။ ထုိမွာ - ► သုဂတိဘုံကုိသြား ► ေကာင္းတဲ့အရာကုိရေအာင္ယူ ၊ ► အဲဒီအေကာင္းဆုံးအရာကုိ လက္လႊတ္ဆုံးရွဳံးမခံနဲ႕ ။ ♦သုဂတိဘုံဆုိသည္ကား - လူ႕ၿပည္ကုိဆုိလုိၿခင္းၿဖစ္သည္။ ♦အေကာင္းဆုံးအရာကို ရေအာင္ယူဆုိသည္ကား - သဒၶါတရားကုိဆုိၿခင္းၿဖစ္သည္။ ♦အဲဒီအေကာင္းဆုံးအရာကုိ လက္လႊတ္အဆုံးရွဳံးမခံနဲ႕ဆုိသည္ကား - သဒၶါမပ်က္ေစလုိၿခင္းၿဖစ္သည္။ - ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိ၀ံသ ( ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ -အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာေထရာ၀ါဒဗုဒၶတကၠသိုလ္ ) Young Buddhist's Association " အေကာင္းဆုံးေသာ အမွာစကား " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ တာ၀တိ ံသာနတ္ၿပည္မွ နတ္တုိ႕သည္ မိမိတုိ႕မိတ္ေဆြၿဖစ္ေသာ နတ္ေတြ နတ္ၿပည္မွ နတ္သက္ေႀကြခါနီးတြင္ မွာႀကားေလ့ရွိေသာ စကားရွိသည္။ ထုိမွာ - ► သုဂတိဘုံကုိသြား ► ေကာင္းတဲ့အရာကုိရေအာင္ယူ ၊ ► အဲဒီအေကာင္းဆုံးအရာကုိ လက္လႊတ္ဆုံးရွဳံးမခံနဲ႕ ။ ♦သုဂတိဘုံဆုိသည္ကား - လူ႕ၿပည္ကုိဆုိလုိၿခင္းၿဖစ္သည္။ ♦အေကာင္းဆုံးအရာကို ရေအာင္ယူဆုိသည္ကား - သဒၶါတရားကုိဆုိၿခင္းၿဖစ္သည္။ ♦အဲဒီအေကာင္းဆုံးအရာကုိ လက္လႊတ္အဆုံးရွဳံးမခံနဲ႕ဆုိသည္ကား - သဒၶါမပ်က္ေစလုိၿခင္းၿဖစ္သည္။ - ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိ၀ံသ ( ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ -အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာေထရာ၀ါဒဗုဒၶတကၠသိုလ္ ) Young Buddhist's Association


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

တာ၀တိ ံသာနတ္ၿပည္မွ နတ္တုိ႕သည္ မိမိတုိ႕မိတ္ေဆြၿဖစ္ေသာ
နတ္ေတြ နတ္ၿပည္မွ နတ္သက္ေႀကြခါနီးတြင္ မွာႀကားေလ့ရွိေသာ
စကားရွိသည္။ ထုိမွာ -

► သုဂတိဘုံကုိသြား
► ေကာင္းတဲ့အရာကုိရေအာင္ယူ ၊
► အဲဒီအေကာင္းဆုံးအရာကုိ လက္လႊတ္ဆုံးရွဳံးမခံနဲ႕ ။

♦သုဂတိဘုံဆုိသည္ကား
- လူ႕ၿပည္ကုိဆုိလုိၿခင္းၿဖစ္သည္။

♦အေကာင္းဆုံးအရာကို ရေအာင္ယူဆုိသည္ကား
- သဒၶါတရားကုိဆုိၿခင္းၿဖစ္သည္။

♦အဲဒီအေကာင္းဆုံးအရာကုိ လက္လႊတ္အဆုံးရွဳံးမခံနဲ႕ဆုိသည္ကား
- သဒၶါမပ်က္ေစလုိၿခင္းၿဖစ္သည္။

- ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိ၀ံသ ( ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ -အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာေထရာ၀ါဒဗုဒၶတကၠသိုလ္ )

Young Buddhist's Association

0 comments:

Post a Comment