အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Thursday, 5 September 2013

Revealing T-shirts, the new fashion craze in Japan (6 pics)


http://blog.asiantown.net/-/19191/revealing-t-shirts-the-new-fashion-craze-in-japan-pics

15 Aug 2013
  
These clothes, created by the Tokyo clothing company One Better. The shirt pictured below, called the “chichidashi” T-shirt (“boobie revealing” T-shirt), is designed to look as if the wearer’s breasts had suddenly burst out for the whole world to, um, enjoy. And the design is certainly eye-catching! We can’t imagine how many guys are going to get whiplash doing double-takes. Or how many girlfriends’ hands will be swollen from delivering righteous slaps…
chichidashi T shirt 01 #1chichidashi T shirt 02 #2chichidashi T shirt 03 #3chichidashi T shirt 04 #4chichidashi T shirt 05 #5


0 comments:

Post a Comment