အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Friday, 2 December 2011

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္ျဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား


http://multivitaminforall.blogspot.com/2011/11/blog-post_2142.html

ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္
ေၾကးနန္း၀န္ၾကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဦးေဆာင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္ ဆက္သြယ္ေရး ျဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား စတင္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ လက္ရွိ၌ အဖြဲ႔၀င္ ၅ ဦးပါေသာ ဆက္သြယ္ေရး ျဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ ၇ ဦးပါရွိေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး အဆိုပါအဖြဲ႔၏ ပထမဆံုး
ေျခလွမ္းအျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ Thaicom ကုမၸဏီႏွင့္ ျဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ေရး နည္းပညာဆိုင္ရာ နားလည္မွဳ စာခြ်န္လႊာကို ေနျပည္ေတာ္၌ လက္မွတ္ေရးထိုး ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္း၌ လက္ရွိ MRTV, MRTV-3, MRTV-4, MWD, MITV စသည့္ အစိုးရပိုင္ ရုပ္သံလိုင္း ၅ ခုႏွင့္ အခေပး ရုပ္သံလိုင္း Sky Net တို႔ ရွိၾကျပီး အဆိုပါ ရုပ္သံလိုင္းမ်ား အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးျဂိဳဟ္တု ငွားရမ္း အသံုးျပဳ ေနရသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ ယိုဖိတ္မွဳ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ျဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ရန္ စီစဥ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။
@ MDSNG http://multivitaminforall.blogspot.com/2011/11/blog-post_2142.html

0 comments:

Post a Comment