အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Sunday, 24 November 2013

Her pictures have been posted up all over the web,

Her pictures have been posted up all over the web, on facebook, instagram, tumblr and pinterest as motivation for people looking to get fit. If you’re on these sites, chances are you have seen her photos but probably don’t know her name.

Her name is Jen Selter (instagram: @jenselter) and she has amassed an incredible following on instagram of over 75,000 people. All these fans based solely on these pictures, though she has plans to break into the fitness industry soon, so stay tuned. She has spoken about creating a blog soon and putting more of her work out there.

fitness jenselter 01 #1

fitness jenselter 02 #2

fitness jenselter 03 #3

fitness jenselter 04 #4

fitness jenselter 05 #5

fitness jenselter 06 #6

fitness jenselter 07 #7

fitness jenselter 08 #8

fitness jenselter 09 #9

fitness jenselter 10 #10

fitness jenselter 11 #11

fitness jenselter 12 #12

fitness jenselter 13 #13

fitness jenselter 14 #14

fitness jenselter 15 #15

fitness jenselter 16 #16

fitness jenselter 17 #17

fitness jenselter 18 #18

fitness jenselter 19 #19

fitness jenselter 22 #20

fitness jenselter 23 #21

fitness jenselter 24 #22

fitness jenselter 25 #23

fitness jenselter 26 #24

fitness jenselter 20http://blog.asiantown.net/-/22373/curvy-fitness-instagrammer-jen-selter-takes-the-internet-by-storm-pics

0 comments:

Post a Comment