အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Sunday, 24 November 2013

သတိနဲ႔ခံစား

သတိနဲ႔ခံစား
͋ ͋ ͋ ͋ ͋ ͋ ͋ ͋ ͋ ͋ ͋ ͋ ͋ ͋ ͋ ͋ ͋
လူဆိုတာ အာရံုခံစားတတ္တဲ့ သတၱဝါ။ အာရံုမွာ ညွိဳ႕ဓာတ္ ဆြဲဓာတ္ပါေနေတာ့
အာရံုေနာက္လိုက္ျပီး ခံစားေနတတ္တယ္။ အာရံုကဆြဲလိမ္၊ ကိုယ့္ခံစားမႈကခၽြဲ
လိမ္၊ ေဝဒနာအခ်ဲ႕ သညာအလွည့္မွာ အသိမွား အျမင္မွားေတြျဖစ္ကုန္ေရာ။ အာ
ရံုခံစားတဲ့ေနရာမွာ, သတိကေလး ၾကားခံမထားသေရြ႕ ဒီလိုမွားေနၾကမွာပဲ။

ဖိုခြင္ေပၚကအိုးကို လက္ႏွီးစုတ္ကေလးနဲ႔ကိုင္မွ အပlသက္သာမွာ။ အာရံုကိုသတိ
နဲ႔ခံစားမွ ကိေလသာအပူလြတ္မွာ။ အာရံုအေပၚမွာလည္းသတိတင္၊ အာရံုရွင္အ
ေပၚမွာလည္း သတိထား၊ အာရံုဝင္ရာနားမ်က္စိစတဲ့ တံခါးေပါက္ေတြမွာလည္း
သတိကေလး အေစာင့္ခ်ထားရင္... အာရံုမွာေထာက္ျပီး အာရံုရွင္အေၾကာင္း သိ
ရမယ္။ မိမိတံခါးအလႈပ္ကိုၾကည့္ျပီးေတာ့ မိမိခႏၶာအေၾကာင္း သိရမယ္။

သတိနဲ႔အသိက အရွိကိုၾကည့္ အရွိကိုသာ သိသိေပးေနရာ တဏွာဝင္ခြင့္ မတတ္
သာေတာ့ဘူး။

မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္
[၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ နတ္တလူေတာရ ေဟာစဥ္]
(လက္မိလက္ရၾသဝါဒမ်ား မွ)
Buddhavasa Tiloka

0 comments:

Post a Comment