အားလံုး၇ြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

Blogger templates

လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့မိတ္ေဆြမ်ားခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲၾကပါေစ
လာလည္သူငယ္ခ်င္းမ်ာနွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ......

Tuesday, 6 August 2013

Is this the ultimate strapless AND backless bra?


Submitted by Anonymous on Thursday, August 01, 2013 10:12:00 AM - Source: dailymail.co.uk
While London’s busy Regent Street certainly sees a colourful cross-section of life in the capital, it is doubtful it has ever seen anything quite like this. Shoppers today were treated to the sight of 10 women striding down the street wearing blue jeans, high heels… and very little else.
The stunt was part of the promotion of InvisiBra: a new strapless, backless bra that all the women were wearing to maintain their dignity.

The bra claims to be a backless, strapless, self-adhesive bra that will lift and enhance cleavage but won’t slip off.

models parade down london busy regent street wearing their bras celebratelaunch lavalia invisibra
Models parade down London's busy Regent Street wearing their bras to celebrate the UK launch of Lavalia's InvisiBra

despite their minimal attire anddowncast weathergirls kept smile their face they posed forwaiting cameras
Despite of their minimal attire and the downcast weather, the girls kept a smile on their face as they posed for the waiting camerasattractiveirina modelinvisibra
somebystanders couldn believe their eyestheir luckhalf naked girls suddenly strolled
Some of the bystanders couldn't believe their eyes (or their luck) as half naked girls suddenly strolled by

despitewalking and twistingbras held and theirwardrobe malfunctions
Despite the walking and twisting the bras held up and their were no 'wardrobe malfunctions'tourists and shoppers stopped lookunusual sightthose standing behind them must have questioned theytopless

0 comments:

Post a Comment